Пирин е в опасност - изпратете становище!

Пирин е в опасност - изпратете становище!
Пирин има нужда от вашата подкрепа! Остават само три дни (до 24-ти включително), в които можете да изпратите своето гражданско становище. Съвсем лесно и бързо можете да направите това по имейл или по куриер като след това се обадите в дирекцията на парка (тел: 0749/88204; 0898 779942) за входящ номер. Можете да вземете подготвения от нас текст за основа и да научите повече тук.
Благодарим на всички, които вече изпратиха становищата си по поща и имейл!

Какво се случи през последните две седмици?
Тъй като според нас общественото обсъждане за бъдещето на националния парк не е организирано достатъчно достъпно за всички заинтересовани страни, преди две седмици в София съдействахме на Коалицията "За да остане природа в България" за осъществяване на обществено обсъждане в София. През тези две седмици обновихме нашите становища (които вече сме подавали веднъж към изпълнителя на плана и дирекцията на парка) и помогнахме на няколко организации да изготвят техните. До момента изготвилите становища по плана по наша информация са над 15 организации.

Поздрави,
Екипът на Прозрачни планини