Елате с нас на акция „Слънчеви чадъри“

Елате с нас на акция „Слънчеви чадъри“
С нея напомняме, че е време българските политически лидери да създадат възможности хората сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници, а не да субсидират затихващата въглищна индустрия. Акцията ще бъде визуална и ще има възможност за снимки и телевизионни репортажи.

Поводът е, че на 18 декември всички министри на енергетиката от Европейския съюз ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“.

Ето каква бихме искали да е позицията на България:

● Да даде право на всеки гражданин в България и в ЕС самостоятелно да произвежда енергия от възобновяеми източници в дома или в общността си и да я продава на справедлива цена;

● Да се противопостави на отпускането на субсидии за въглищни, ядрени и газови централи; вместо това да насърчи производството на енергия от ВЕИ от домакинства, общности и малки предприятия;

● Да подкрепи по-амбициозна цел за дела на възобновяема енергия в ЕС (поне 45% ВЕИ до 2030 г.).

Ако нямате възможност да се включите в акцията, можете я подкрепите като подпишете петицията и изпратите писмо на министъра на енергетиката. Научете повече тук: http://bit.ly/2AujsN2