Селфи предизвикателство на “Грийнпийс” буди политиците

Селфи предизвикателство на “Грийнпийс” буди политиците
Тази година европейските политици обсъждат енергийната политика на ЕС. Решенията взети сега ще определят каква енергия се произвежда в Европейския съюз за години напред. От сегашните решения зависи и колко бързо ще се случи преходът към икономика, която се основава на нулеви въглеродни емисии и други практики, които смекчават опасните последици от промените в климата.

Определя се и бъдещето на регионите, които ще бъдат засегнати от енергийния преход от стари технологии като добива на въглища и други изкопаеми горива към възобновяеми източници. От голяма важност е този преход да бъде справедлив и хората да не бъдат изоставени от корпорации и държави, а да бъдат включени подобаващо в новите условия. Не по-малко важна е и ролята на отделния гражданин в производството на енергия.

Вече започват тристранните преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз (председателстван от България до средата на годината), които ще определят енергийното бъдеще на ЕС.
Кампанията на “Грийнпийс” в различни страни от Европа насочва вниманието на широката аудитория към въпросите за енергийния преход, последствията за здравето, околната среда и икономиката от взетите сега решения, както и към концепцията за така наречените енергийни граждани - хора, които сами произвеждат енергията, която използват и допринасят за развитието на енергийната система.

“Грийнпийс” - България събира снимки с послания до 15-и март. Всеки, който иска да се включи, може сам да си направи плакат на жълт лист хартия или като използва тези материали.

Снимките се приемат по два начина:
В събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1980037615648931/
или на имейл bojidar.nikolov@greenpeace.org с тема, която включва [Смени енергията">