Търсят се доброволци за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000 (2ра част)

Търсят се доброволци за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000 (2ра част)
За да успее Коалиция "За да остане природа" да анализира и да оцени мащабите и действителното въздействие на всички разрешени проекти върху природата на България, е нужно информацията от решенията и писмата да се въведе в електронна таблица по предварително зададен формат.

Това е огромна работа, времеемка и не особено вълнуваща като занимание, но от изключителна важност при изготвянето на новите политики за опазване на природата ни в следващите десет години.

Ето защо има нужда от помощта на МНОГО доброволци, които да въведат информацията от актовете в структурирана таблица.

За повече информация вижте кампанията ни в Time heroes: [url">Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000

или пишете на zoristata.stratieva@gmail.com от Асоциация на парковете в България