Сигнал на Грийнпийс до институциите във връзка с джипове в Национален парк 'Рила'

Сигнал на Грийнпийс до институциите във връзка с джипове в Национален парк 'Рила'
През летния сезон с високопроходими джипове редовно се транспортират туристи от долната станция на двуседалковата въжена линия „Рилски езера”, Паничище, общ. Сапарева баня до х. Рилски езера на територията на Национален парк Рила.
Тези коли не са регистрирани за превоз на хора, като в повечето случаи са пикапи и хората се транспортират седнали в каросерията им. Това влиза в нарушение на Закона за автомобилните превози, който изисква колите, извършващи превоз на пътници, да имат лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България и да са вписани в регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България. Дейността по превозване на туристи по настоящия начин е заплаха за здравето и живота на хората, ползващи услугата и рано или късно ще доведе до инциденти.
Също така, превозът на пътниците се извършва срещу заплащане, но не се издават задължителните разходооправдателни документи като касови бележки, фактури или билети и приходите от тази стопанска дейност не се отчитат пред данъчните органи. Това е нарушение на българското стопанско и данъчно законодателство.
Навлизането на МПС на територията на НП Рила подлежи на ограничение съгласно Плана за управление на НП Рила и Закона за защитените територии. Тези навлизания на автомобили са редовен източник на конфликти между парковата охрана и шофьорите на колите. Всяко лято НП Рила организира постоянна засилена охрана, в резултат на което транспортните дейности се извършват до границата на националния парк. Същевременно концентрирането на парковата охрана на НП Рила през летния период в този участък води до оголване на останалата територия на Парка и създава по-благоприятни условия за бракониерство.
Според сведенията с които разполагаме, ръководството на Дирекция „НП Рила“ е инициирало комплексни проверки с редица институции като НАП, ДАА, Пътна полиция, Икономическа полиция и други. Дирекция „Национален парк Рила“ е наложила санкции за над 200 000 лв. и въпреки това, нерегламентираното движение на високопроходимите автомобили продължава и създава трудности на туристите, замърсява околната среда, безпокои животните и ерозира почвения слой. У нарушителите е дълбоко вкоренено чувството за безнаказаност. Стига се дотам, че същите рекламират незаконната си дейност с разлепване на плакати по улиците на град Сапарева баня.
Въз основа на горепосоченото, с настоящото писмо отправям искане към Вас като компетентни органи да извършите теренни проверки с цел установяване дали колите, превозващи пътници и извършващи стопанска дейност в района между Паничище и х. Рилски езера:
1. Имат ли издадени лиценз за извършване на превоз на пътници?
2. Превозвачът на туристите до х. „Рилски езера“ вписан ли е в регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България?
3. Декларират ли се приходи от извършваните стопански дейности от данъчно задължените физически и юридически лица?
4. Отговарят ли на условията за безопасно транспортиране на пътници по българското законодателство.
Този сигнал е изпращан многократно до Вашите институции. Знаем, че са извършвани проверки, но очевидно има някакъв проблем с прилагането на наказателните мерки, защото тези проверки не са довели до някакъв превантивен ефект. Може ли да ни отговорите колко акта и на каква стойност са направени от всичките проверяващи институции, на колко от тях и на каква стойност наказателните постановления са влезнали в сила и колко от тях са събрани?
Моля да ни информирате за резултатите от проверката и предприетите от Вас мерки, ако установеното от проверката не отговаря на законовите изисквания.


С уважение:
Деница Петрова, Ръководител