Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България

02 Ноем. 2022
749
Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България
В отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи. Вижте становището тук: https://forthenature.org/files/modules/9070/Poziciya_VEI_KoaliciyaZaDaOstanePriroda_final.pdf