Коалицията

КОИ СМЕ НИЕ 

"За да остане природа в България" е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за
опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството.

 

         ИСТОРИЯТА

     България е на 3-то място в Европа по биоразнообразие и запазена дива природа. До влизането ни в Европейския съюз, у нас тя се съхраняваше в защитени територии, които обхващаха около 5% от територията на страната.
Природата обаче бе заплашена от пълно унищожаване. Сеч, особено на стари гори или такива във вододайни зони, пресушаване на блата и езера, преграждане на реки, разораване на дюни, изхвърляне на отпадъци сред природата, бракониерство, бетониране на Черноморското крайбрежие и планините ни, бяха само някои от най-честите заплахи.
Битките за природата не свършваха, а някои бяха срещу толкова силни противници, които никоя организация, независимо от компетентността на експертите й или пък огъня в сърцата им, нямаше как да победи сама. Затова в края на 2006-та година, няколко природозащитни организации, подкрепени от граждански групи и местни инициативи, обединихме усилия и създадохме Коалиция "За да остане природа в България".
 КАКВО НИ МОТИВИРА


Нашата цел е всички заедно да се борим за опазване на природата в България и устойчивото развитие на страната ни. Вярваме, че това може да се случи само с активно гражданско участие и ни се иска повече хора да осъзнаят, че всичко зависи от нас самите.
Държим законите в България да се спазват и държавните институции да изпълняват задълженията си.

 

      КАКВО СЕ ПРОМЕНИ

С влизането на България в Европейския съюз, у нас започна обособяването на защитени зони, които да станат част от общата европейска мрежа "Натура 2000". 
Това е важно, защото ни дава възможност за реална защита на видове и местообитания. За съхраняването на дивата природа е важно поддържането на разнообразието - видово, генетично и на екосистеми. Само по този начин, можем да запазим крехкото равновение, което ни дава богатствата, на които се радваме - чисти въздух, вода и почва, богата и разнообразна храна, подходяща температура и прочие.
Освен това като част от Европейския съюз, страната ни има редица отговорности, длъжна е да прилага законите на общността, а несправянето й с тези задачи, води до санкции. 
За съжаление обаче заплахите за природата продължават. Дори и днес ставаме свидетели на нови посегателства, нови опити за заобикаляне на законите, които защитават природата и отново единственият начин да спасим света, от който зависим е като бъдем активни граждани и се застъпим за дивата природа. 

Вижте още истории за началото, настоящето и бъдещето на Коалиция "За да остане природа в България"


А ако се чудите кой все пак поддържа сайта, качва материали, следи за запитвания от хора, отговорът е всички наши членове!  

Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите на forthenaturebg@gmail.com