Природен парк Беласица (Депутатска схема за незаконен дърводобив)

452
Природен парк Беласица (Депутатска схема за незаконен дърводобив)

Съвместното разследване на Нова телевизия и Коалицията „За да остане природа“ разкри мащабна схема за незаконен дърводобив в горите на Природен парк „Беласица“ над град Петрич. Схемата е свързана с депутата Димитър Танев, който бе уличен от Нова телевизия в предизборна агитация сред служители на горското стопанство в Петрич. Това вероятно обяснява причините за продължаващото вече години наред унищожаване на вековните гори в природен парк „Беласица“.

Данните за мащабни нарушения в горите на Беласица и наличието на потенциална корупционна схема в горското стопанство бяха потвърдени след сигнали нa НПО при две комплексни проверки на Югозападното държавно предприятие към МЗХ.

В схемата са замесени директорите на стопанството Росен Баев и Христо Митов, горските служители Емил ТреневБойчо БързаковВиктор Бързаков, както и главната счетоводителка Мария Тенчева. За нея се оказа, че знаят всички институции, но никой не предприемал действия заради политическите протекции!

В схемата са замесени директорите на стопанството Росен Баев и Христо Митов


Депутатът Димитър Танев е непряко свързан с местната фирма за дърводобив Айко 12 ООД, чийто собственици са бившите общински съветници от Петрич - Димитър Митушев и Веселин Бисерински. Те са съдружници със сина на депутата Танев в още две фирми – „Мила Стил“ ООД и „Ипсилон“ ООД. Синът и бащата Таневи пък са съдружници във фирмата „Дитроника“. Наскоро по сигнал на природозащитници от горските инспектори бе установена масова незаконна сеч в обект на дърводобивната фирма „Айко 12“ ООД в държавните гори на горското стопанство Петрич в границите на природен парк „Беласица“. Голяма част от дървесината се изнася от „Айко 12“ ООД за Гърция (виж превозни билети тук и тук), докато местните хора се оплакват от недостиг на дърва за огрев.

Предистория

Росен Баев е директор на горско стопанство Петрич до август 2016 г., когато заради незаконни сечи е уволнен от директора на ЮЗДП – инж. Дамян Дамянов, но скоро след това е върнат, вероятно след политически натиск, като заместник-директор. Баев е бил директор на горското стопанство в периода 2001–2009 г., когато е бил несменяем. След разкритите наскоро мащабни незаконни сечи е наказан, но не и повторно уволнен. Според местни хора Баев е баджанак на Димитър Митушев – един от собствениците на фирма „Айко 12“ ООД. Със съпругата си Христина Баева, която е счетоводител в горското, Баеви фигурират като акционери в дърводобивната фирма „Калабак-2000“ АД (виж тук и тук). И тази фирма добива към ДГС Петрич в Природен парк „Беласица“.

Предистория


Христо Митов, временно изпълняващ длъжността директор на горското в Петрич, е отговорник за дърводобива години наред, през което време са се случвали престъпните схеми. След разкриването на мащабните незаконни сечи подобно на Баев е наказан, но не и уволнен. Един от пряко подчинените на Митов – началника Емил Тренев, в чийто участък бяха установени най-масовите незакони сечи в обекти на фирма „Айко 12“ ООД, се оказва син на Огнян Тренев – собственика на дърводобивната фирма „Калабак-2000“ АД, свързана с директора на стопанството. Освен това, справка в Търговския регистър разкрива, че главната счетоводителка на стопанството – Мария Тенчева, води паралелно и счетоводството на много от дърводобивните фирми, които работят в Беласица – „Папудов-86“ ООД (виж тук), „Огражден лес“ ООД (виж тук) и други.

В основата на цялата схема обаче стои един обикновен горски стражар от стопанството в Петрич. Това е Бойчо Бързаков, който по длъжност е на най-ниско ниво в йерархията на горското стопанство, тъй като отговаря за охраната на държавните гори над с. Самуилово и с. Коларово, за маркирането на дърветата за сеч и за контрола при приемане и експедиране на добитата дървесина.

По информация на местните хора откриваме Бойчо целодневно да работи не в гората, а в цеха на дърводобивната фирма „Лопово“ ЕООД. Цехът се намира в м. Песоко между с. Самуилово и с. Коларово. В разследванията на Нова телевизия се вижда, че Бойчо всъщност е неофициалният собственик и управител на цеха и съответно на фирмата „Лопово“ ЕООД, които само формално се водят на „снаха“ му Любица – жената на единия му син Андон. В цеха Бойчо е заснет с луксозния му джип Infinity на цена над 100 000 лв. – неприсъщ за един горски стражар висок стандарт. Благодарение на успешния бизнес фирмата вече разполага с един тир, 5 камиона и нов цех за пелети.

Лявата и дясната ръка на Бойчо Бързаков в частния бизнес са двамата му сина Андон и Викторзаснети също в цеха. Андон е полицай в Петрич, а Виктор – подобно на баща си – е горски стражар в горското стопанство. Случайно или не, и бащата, и синът са назначени от директорите Баев и Митов да охраняват горските територии, в които се намира дървопреработвателният цех на семейната им фирма „Лопово“ ЕООД. На тяхна територия са и горите, където собствената им фирма добива и транспортира дървесина. Нещо повече, със заповеди на директора на стопанството двамата горски отговарят и за издаването на превозни билети за собствените им камиони (виж тук и тук). Връзката на Бойчо с депутата Танев в цялата схема е в това, че фирмата на горския „Лопово“ ЕООД работи за фирма „Айко 12“ ООД. „Лопово“ ЕООД не само извършва част от сечите, но и транспортира и изкупува голяма част от добитата на името на „Айко 12“ дървесина.

Как се извършват схемите за незаконен дърводобив в горското в Петрич?

Няколко месеца пордред заснимахме незаконно превозване на дървесина през участъка на Бойчо чрез камиони на „Лопово“ ЕООД и други фирми, което говори за ясни протекции от страна на ръководството на стопанството върху Бойчо и всичките фирми в района.

Най-фрапиращият пример е незаконния транспорт на дървесина със ЗИЛ с рег. №Е4667КХ на фирма „Алфа Омега – Екологични решения – България“ ООД. Този камион често тръгва с превозен билет за около 5 плътни кубика дървесина (10 пространствени кубика) към 12:00 часа на обяд (запис 1). Точно в тези дни, но след 17:00 часа, камионът прави втори курс без превозен билет (запис 2 и запис 3), ползвайки първия билет от 12:00 за втори път, което е незаконно (виж справка за превозните билети за камион рег. №E4667KX, заснетите незаконни курсове са на 25.07, 28.07, 29.07, 02.08, 05.08, 25.08 и т.н.). Всеки курс е кражба на около 5 кубика дърва, за които в горското не постъпват никакви приходи. Всички незаконни курсове преминават през охранителния участък на Бойчо Бързаков, което прави невъзможна кражбата без неговото съдействие.

Как се извършват схемите за незаконен дърводобив в горското в Петрич?


Схемите за злоупотреби на самия Бойчо стават по-изтънчени, след като горският разбира, че е наблюдаван. От този момент Бойчо Бързаков спира да вкарва камионите си през задния вход на цеха, а започва да хитрува с превозните документи. Единият от камионите му е стара немска пожарна модел Magirus-Deutz с рег. №Е3925КХ, отличаваща се със сигнални лампи и надпис „Brandwehr”. Тя побира между 6 и 7 кубика дърва (виж в справката с превозни билети на камиона 2 курса в Белоградчик при независим горски, който е измерил средни обеми на дървата върху камиона от 6.4–6.7 м3). Заснета е многократно да превозва дърва от обекти на „Айко 12“ ООД, натоварена до краен предел (напр. дати 19.08, 25.08 - запис 4 и запис 5, 26.08 - запис 6 и т.н.). За тези дни обаче, справката с превозните билети показва, че по документ Бързакови обявяват по 4–5 кубика, т.е. между 2 и 3 кубика по-малко от реално превозавните количества дърва. Разликата е на практика кражбата, която „Айко 1“2 ООД и „Лопово“ ЕООД осъществяват за сметка на горското стопанство и вероятно е резултат от незаконните сечи, установени в района.

Как се извършват схемите за незаконен дърводобив в горското в Петрич?


На 24 август, в 19 часа вечерта бившата пожарна, натоварена догоре, прави курс (запис 7), за който в регистрите на Агенцията по горите дори няма превозен билет. Незаконните схеми продължават чак до проверките през ноември, когато камиони на „Лопово“ ЕООД с рег. №E4831KX (дати 11, 12, 14, 15, 19, 21 ноември) и Е8704КТ (дати 8, 10, 11, 12, 15, 16 ноември) е установено, че продължават да карат дърва в цеха на Бързаков, които по превозен билет са с по 1–2 кубика по-малко от реалния товар. Всичко това се случва в участъка на горския Бойчо, който трябва да пази снаха си и камионите ѝ (запис 8 – 2 от камионите пред цеха на Бързаков). Нарушенията са прикрити умело, тъй като при проверката на контролните органи GPS-устройството на камионите се оказват „повредени“ от край време.

Този случай демонстрира за пореден път наличието на системни проблеми в горите, водещи до подмяна на лесовъдството с „дърварство“ в полза на „наши“ дърводобивни фирми, като при наличието на сериозни политически протекции срещу незаконния дърводобив не помагат дори високотехнологични и скъпи мерки за ограничаване на нарушенията в горите като използването на специални пластини за маркиране на транспортираната дървесина, монтирането на GPS-системи на камионите за превоз на дърва, както и монтирането на видеонаблюдателни камери в дървопреработвателните цехове и складове. Това налага нуждата от спешна реформа в горската система.