Западни Родопи - незаконните сечи в горите

231
Западни Родопи - незаконните сечи в горите
1. Фрапиращи злоупотреби в сертифицираното ловно стопанство Дикчан – с. Сатовча

1.1. Предизборни кражба на 3 камиона трупи

На 17.02.17 г. към 17:00 ч. в село Долен, по сигнал на граждани служители на ловното стопанство задържат 3 камиона с висококачествени иглолистни трупи (близо 50 m3) на стойност над 5000 лв. В протокола от проверката се сочи, че трупите не са маркирани и се превозват без превозен билет от сечището в подотдел 70 „б“ на стопанството. С протокола е разпоредено на началник участъка да задържи незаконнатa дървесина и да се съставят актове на нарушителите. Вместо това, към 18:00 ч. същия ден горският служител Краси Карасмилов (близък роднина на директора на стопанството Пламен Поюков, който дни след нарушението излиза в неплатен отпуск като кандидат-депутат в парламентарните избори) маркира трупите и издава превозни билети за 3-те камиона, с което по престъпен начин узаконява кражбата и предотвратяват възможността за разследване произхода на незаконната дървесина.

Западни Родопи - незаконните сечи в горите


Едва след сигнал на WWF започва разследване от страна на ЮЗДП и РДГ-Благоевград на опита за прикриване на кражбата, както и сезиране на прокуратурата. Първите резултати от разследването показват, че според GPS-справки, камионите са извършвали редовно по 2 курса на ден от гората до село Долен, докато справка на превозните билети показва за съответните дни по 1 курс на ден. Това е индикация за системни кражби от гората, които е невъзможно да се случват без съдействието на стопанството (районът се охранява от поне двама горски стражари, един началник участък, 1-2 експедитора на дървесината, 1-2 контролни звена на стопанството и инспектори от РДГ). Въпреки всичко, наказани към този момент няма – единствено служителят Карасмилов получава „последно предупреждение“, вместо да бъде дисциплинарно уволнен и да му бъде потърсена отговорност за потенциалните престъпления по служба. Случаят е разследван и от BTV, което в крайна сметка води до освобождаването на директора от страна на ЮЗДП.

1.2. Предизборни кражба на дърва в село Ваклиново

В края на 2016 г., съвместно разследване на WWF, БНТ, РДГ Благоевград и ЮЗДП разкрива мащабни незаконни сечи край село Ваклиново, които са били извършвани в периода на президентските избори. Това навежда на мисълта за купуване на гласове чрез дърва за огрев. В същото време екипът на БНТ открива и незаконно съхранявани дърва от смърч в двора на бившия кмет на село Плетена Румен Арнаудов – настоящ лидер на водеща партия. Той нашумя, след като името му се появи в тефтерчето на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов с бележка "да се оправи". Тогава за Арнаудов имаше съмнения за конфликт на интереси, свързани с концесия за каменна кариера в района на с. Плетена.

1.3. Уволнение за едни горски, повишение за други

На 18.05.2016 г. към 12:30 по сигнал на WWF е установено от РДГ, че камион с рег. №РА4116ВР превозва дърва за огрев от държавна гора по посока село Плетена без дървесината да е маркирана и без да е издаден превозен билет за камиона. След подаването на сигнал до РДГ, горски служители на стопанството отново прикриват опита за кражба на дървесина, като маркират дървесината и издадат превозен билет постфактун към 13:00 часа. Един от въпросните служители е Здравко Заимов, който по Цветница демонстрира на личния си профил във Facebook близките си отношения с лидера на водеща политическа партия.

 Здравко Заимов, който по Цветница демонстрира на личния си профил във Facebook


От ефира на BTV става ясно, че при този престъпен случай наказани няма. Вместо това, уволнение получава един от горските стражари в стопанството – Цветан Марински, след като бива упрекнат, че e продал застояли лични дърва за огрев. Само няколко месеца преди това Марински е отличен с награда съгласно заповед №1/28.03.2016 г. на ДЛС за положените усилия за защита на горите в стопанството, довели до разкриването със съдействието на WWF, BTV и Nova на системни случай на незаконни сечи и кариери в района на Сатовча (виж справка на МЗХ).

Уволнение за едни горски, повишение за други


2. Незаконна сеч на вековна иглолистна гора над язовир Доспат

През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.

Незаконна сеч на вековна иглолистна гора над язовир Доспат


Първоначално, по сигнал на граждани от село Сърница в началото на 2016 г. РДГ Пазарджик задържат близо 120 кубика незаконна дървесина, транспортирана без документи от сечището до село Сърница. В последствие стопанството прикрива нарушенията като издава превозен билет за транспортирането на задържаната незаконна дървесина, като вместо да бъде посочено, че дървесината е била задържана в село Сърница, се сочи че дървесината е натоварена от подотдел 296 „г“, без тя да е била там изобщо.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ не откриват злоупотреби, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило по заповед на директора Велизар Чолаков от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно. Едва след репортажа на СКАТ РДГ Пазарджик установяват с нова проверка наличието на груби нарушения при извеждането на сечта в подотдел 296 „г“.

3. Незаконна сеч на вековна смърчова гора над Велинград

Съвместно разследване на WWF и Nova разкриват незаконна сеч край Велинград, със съмнения за политически чадър и купуването на гласове по време на общинските избори през 2015 г. Шефът на местното горско стопанство Бахтияр Софу е уволнил служителя, установил и сигнализирал за нарушението, вместо да потърси отговорност на дърводобивната фирма. В разговор пред скрита камера същият директор признава, че фирмата Налекс груп е „наша” и затова е оставена да работи без притеснения – тя не бива да се закача, защото нейният шеф "Наско е наш човек", а прясно уволненият горски Аршинков "му пречел".

След репортажа, директорът е уволнен. Въпреки това, година след репортажа се оказва, че двамата горски служители разкрили нарушенията, са преследвани от държавата за назидание. Салих – служителят, който първи забелязва нарушението е изпратен на прокурор от бившия директор Софу чрез неверни и по-късно отхвърлени обвинения, а началникът на горския участък Любомир Аршинков, разкрил престъпните схеми на директора, първо е уволнен, но скоро възстановен от съда, а по-късно все пак губи своя лиценз за работа в горите след като получава 3 броя целенасочено и преднамерено съставени актове от служители на РДГ за фиктивни нарушения.

Незаконна сеч на вековна смърчова гора над Велинград