Атака срещу дървената мафия в горите на град Копривщица

401
Атака срещу дървената мафия в горите на град Копривщица
След подавани десетки сигнали срещу дървената мафия в горите на Копривщица, през 2021 г. с проверки на Изпълнителна агенция по горите започна битката за защита на горите на възрожденския град и освобождаването му от местния феодал Р.Й. През май и юни 2022 г., след липсата на резултат от проверките през 2021 г., започват нови проверки, установили стотици кубици незаконни сечи в държавни и общински гори. Отново липсата на съществени резултати от държавни и общинския горски контрол налага международен одит по FSC на общината, а на следващ етап и на монополиста в дърводобива в общината - ДИП Богдан ЕООД с дял от 70% от целия добив на дървесина. В резултат на одита на общината и установени 8 типа системни нарушения, като незаконна сеч, незаконен транспорт и липса на контрол, е решено FSC-сертификата на общината да бъде спрян за 3 месеца, с което се отрязва възможността законната, но най-вече незаконната дървесина да постъпва на европейския пазар.

В началото на май е задържан камион с 25 м3 незаконни трупи на ДИП Богдан ЕООД, доставен без документи (или по-скоро с превозния билет от друг курс) в склад в Етрополе.

Задържан камион с 25 м3 незаконна дървесина на ДИП Богдан ЕООД в склад в Етрополе


Задържан камион с 25 м3 незаконна дървесина на ДИП Богдан ЕООД в склад в Етрополе

В началото на юни, след следните сигнали (1234 и 5, следват съвместни проверки с ИАГ, ЮЗДП и Община Копривщица, при които са установени незаконни сечи в земеделски и горски територии, с основен извършител според проверяващите местната фирма ДИП Богдан ЕООД.

Незаконни сечи на стотици декари гори върху земеделски земи над гр. Копривщица

Незаконни сечи на стотици декари гори върху земеделски земи над гр. Копривщица


Незаконни сечи в държавни и общински гори над гр. Копривщица

Незаконни сечи в държавни и общински гори над гр. Копривщица

Реални последствия и санкции за безхаберието на общината и кражбите на фирмите след държавните проверки няма! 2-3 акта, и до там. Няма санкции за постоянната липса на видео-наблюдение в склада на ДИП Богдан ЕООД, никой не проверява системно GPS-устройствата на камионите на фирмата. Никой не смее да напише актове на кмета, на директора на горското или на собственика на фирмата - наказават се само редовите работници, които са поставени в тези условия. Няма нито един спрян обект или договор на фирмата, въпреки крупните нарушения и кражби.

Прясна марка, нанесена след извършване на незаконната сеч с цел узаконяването й

Прясна марка, нанесена след извършване на незаконната сеч с цел узаконяването й

Ето защо по наш сигтнал, в началото на юли 2022 г. следва международен одит, при който е спрян за 3 месеца международния FSC-сертификат за екологичност и законност на дърводобива в Общинско горско предприятие Копривщица заради мащабни кражби и нарушения в горите. С това се спира достъпа на общината за продажба на добиваната от нея дървесина на голяма част от българския и международен пазар, където се търси предимно сертифицирана дървесина, и така дървата от общинските гори ще могат да се ползват от местните жители. По време на одита, проверяващите попадат на кражбата на 1000 м3 дърва за огрев от общинска гора 9096-в. Скандалът се случва пред очите на 2ма независими международни одитора, общински лесовъди. 2-ма общински съветници от БСП и народен представител от ПП, които имаха за цел да проверят как общината охранява над 1100 м3 дърва за огрев, добити по престъпен начин от водещата дърводобивна фирма в периода 01.01.2022 - 31.05.2022 г. Тези 1100 м3 са добити в повече над разрешените и извозени от гората към 01.06 1450 м3 по позволително за сеч. За част от тези 1100 м3 проверяващите прихванаха незаконна сеч на стотици дървета, но за останалите кубици е вече невъзможно, защото по-голяма част от незаконните сечи и тук и в цяла България се узаконяват с последващото поставяне на фалшива марка, която само 1 месец по-късно не се разпознава от оригиналната!!! С очите си проверяващите видяха как от гората са откраднати близо 1000 м3 от задържаните до приключване на прокурорските проверки дърва, но и как работници товарят камион Прага с рег.№СО0343СХ, обслужващ фирма ДИП Богдан ЕООД. При опит за задържане на камиона с незаконните дърва, работниците безцеремонно разтоварват дървата и бягат с камиона от местопрестъплението, като горските служители не успяват да направят нищо да го задържат освен да подадат сигнал на тел. 112 до МВР. Позорният за общината скандал е заснет от общинските съветници и народния представител.

Задържани 1000 м3 незаконно отсечени дърва в горски подотдел 9096-в на Община Копривщица на 03.06.2022 г.

Задържани 1000 м3 незаконно отсечени дърва в горски подотдел 9096-в на Община Копривщица на 03.06.2022 г.

Спирането на FSC-сертификата, съобщено лично на общинските съветници от одиторите след два дни проверки, е изключителен шамар срещу управата на общината и на общинското горско предприятие, както и срещи фирмата ДИП Богдан ЕООД и срещу държавните контролни органи, вкл. прокуратурата, защото до вчера от общината заблуждаваха общинските съветници и жителите на Копривщица, че в общинските гори, отдадени на ДИП Богдан ЕООД, няма сериозни нарушения и кражби, въпреки стотиците сигнали и проверки до сега. Спирането на международния сертификат за екологичност и законност е обосновано от одиторите с установените при проверките на терен и по документи 8 типа системни закононарушения от Община Копривщица, като мащабни незаконни сечи, незаконен транспорт на дървесина, липса на превантивен контрол от Общината и т.н. Същите бяха установени във всички проверени близо 10 сечища на фирмата ДИП Богдан ЕООД в общинските гори. Ползата от международния независим контрол се явява и в това, че при проверките бяха установени нарушения в горите, които са били пропуснати при предходни проверки на държавните контролни органи, като кражба на 100 м3 в подотдел 9115-б, мащабна незаконна сеч и кражби в подотдел 9109-з, незаконна сеч в подотдел 9052-д, кражби на стотици кубици трупи и дърва от подотдел 9055-п и др., част от тях изписани незаконно от подотдел 9071-н и др., за което са подадени сигнали 6 и 7.

Опит за задържане на камион при кражбата на 1000 м3 дърва от горски подотдел 9096-в на Община Копривщица на 18.07.2022 г.

Опит за задържане на камион при кражбата на 1000 м3 дърва от горски подотдел 9096-в на Община Копривщица на 18.07.2022 г.

Разобличена е и тоталната безотговорност и безстопанственост на общината по отношение на задържаната незаконна дървесина след предишни проверки, довели вместо до конфискация в склад на общината до кражби в размер на над 1000 м3 (на цена от близо 100 000 лв.), по отношение на липсата на каквито и да е актове или спрени договори на дърводобивната фирма ДИП Богдан ЕООД, както и липсата на контрол върху нея, върху изправността на GPS-те на камионите и видеонаблюдението на цеха на фирмата, където са установени 3 входа, но само 1 камера, която дори не функционира най-редовно според РДГ. В същото време, обикновен жител на Копривщица, задържан с 1 каруца с 1 м3 дървесина, е съсипан от актове и конфискация на дървата.

Спреният сертификат и потвърдените крупни злоупотреби в общинските гори на Копривщица са шанс за възрожденският град да се потърси наказателна и политическа отговорност от организираната прекрасна група (ОПГ), покровителствала злоупотребите, с участието на кметицата Б. Дюлгярова, директора на общинското горско Марин Златарев и истинския собственик на фирмата ДИП Богдан ЕООД – Р. Йовков (бивш местен лидер на ГЕРБ), и управлението на общинските гори да се поеме от почтени лесовъди. Възстановяването на сертификата ще е възможно единствено след предприемането на крути контролни мерки, което явно не е по силите на досегашното ръководство на общинското горско предприятие.

Коментари по случая имаше и в студиото на "Здравей, България!" на Нова телевизия.