Снимки на извършени са мащабни нарушения в района на Алеко от 2015

22 Май 2016
35
- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
Снимки на извършени са мащабни нарушения в района на Алеко от 2015
755.11 KB (pdf) Свали