Калиакра - доклади и публикации

Доклад на Европейската комисия за предприетите действия по отношение файловете, отворени в Бернската конвенция.
Комисията на този етап не е в състояние да даде становище, защото още анализира отговорите на българските власти по мотивирано становище от август 2012 г.
Автор: ЕК
74.82 KB (pdf) Свали
Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2012 г.
Правителството посочва, че във връзка с препоръка 130(2007) законодателство е променено по начин, който забранява изпълнението на всички инвестиционни предложения, ако в срок от 5 години след ОВОС / ОС решения изпълнението на предложения.
74.08 KB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2013 г.
В доклада се посочва, че въпреки че има напредък по случая все още някои съществени проблеми остават нерешени, сред които и това, че нови, потенциално опасни вятърни паркове продължават да се строят.
481.97 KB (pdf) Свали