Калиакра - съдебни дела

Прессъобщение на Европейската комисия от октомври 2013 г. относно отнасяне на случая 'Калиакра' към Европейския съд
Случаят се отнася до ЕС по препоръка на тогавашния комисионер по околна среда Янез Поточник заради липсата на добра оценка за въздействието върху околната среда.
59.45 KB (pdf) Свали
Съдебен иск по дело С141-14 на Европейския съд срещу България по случая 'Калиакра'
Съдът се аргументира с това, че България е нарушила Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Директивата за ОВОС. Страната е допуснала унищожаването или същественото влошаване състоянието на приоритетни уникални местообитания и видове и не е взела предвид кумулативният ефект на голям брой проекти.
13.98 KB (docx) Свали