Калиакра - жалби

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Черноморски градини без ОС от януари 2012 г.
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.
425.76 KB (pdf) Свали
Обжалване на решение 96-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно и непълно основание и не отговаря на изискванията и нуждите на Бонската и Бернската конвенции.
1.27 MB (PDF) Свали
Обжалване на решение 97-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно за проучване на потенциалното въздействие от ветрогенераторите.
1.27 MB (PDF) Свали
Обжалване на решение 98-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно като информация за изготвянето на ОВОС.
1.27 MB (PDF) Свали
Обжалване на решение 99-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно като информация, необходима за изготвянето на адекватна оценка.
1.28 MB (PDF) Свали
Обжалване на решение 100-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците не е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно за извърването на ОВОС.
1.27 MB (PDF) Свали
Обжалване на решение 101-ПР/2005 г. за изграждане на ветрогенератор без ОВОС в района на Българево и Каварна с инвеститор Геопауър (по-късно АЕС Геоенерджи)
В жалбата се посочва, че с решението на МОСВ Варна се омоловажава ефекта от въздействието на инвестиционното предложение, което по същество предвижда изграждането 6 ветрогенератора. Проуването върху миграцията на птиците е извършена по време на пролетната миграция на птиците в района, което е недостатъчно.
2.72 MB (pdf) Свали
Писмо от Европейската комисия с което уведомява жалбоподатела - БДЗП, че регистрира подадената жалба за неспазване на европейското законодателство по случая 'Калиакра'
Изисква се допълнителна информация за припокриване на СЗЗ Каликра с проектите, изброени в жалбата на БДЗП.
157.11 KB (pdf) Свали