Общ устройствен план на община Царево

Становище от доц. д-р Боян Милчев по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
Автор: доц. д-р Боян Милчев, ЛТУ, катедра Ловно стопанство
47.5 KB (doc) Свали
Становище от ст. н. с. д-р Стоян Бешков по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община ЦаревоА
Автор: ст. н. с. д-р Стоян Бешков, Национален природонаучен музей-БАН
41 KB (doc) Свали
Становище относно Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево на ГИЗП
ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ, НПМ
149.5 KB (doc) Свали
Становище върху Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево от д-р Николай Димитров Цанков
Автор: д-р Николай Димитров Цанков, херпетолог в НПМ към БАН
34 KB (doc) Свали
Становище на Жеко Спиридонов на Общественото обсъждане на Проекта за Изменяне на ОУП на Община Царево, 11 януари 2008 г.
Жеко Спиридонов, председател на Сдружение “Природен фонд”
34 KB (doc) Свали
Становище по Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево от д-р Росен Цонев
Автор: д-р Росен Цонев, Софийски университет, Биологически факултет, Катедра Екология и ООС
44 KB (doc) Свали
Становище от арх. Росица Златанова Гл. проектант на действащия ТУП на община Царево - относно обявения проект “Изменение на ОУП на община Царево”
Автор: арх. Росица Златанова, ръководител на екип, разработил ПУ на ПП “Странджа”
85 KB (doc) Свали
СТАНОВИЩЕ Относно Предложение за Изменение на ОУП-Царево и по изготвената Оценка за съвместимост на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
Автор: н.с. I ст. д-р Петър Станиславов Шурулинков, Институт по Зоология, БАН
51.5 KB (doc) Свали
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на арх. Росица Златанова в ОЕСУТ на Община Царево относно: Решението на ОЕСУТ за приемане на Изменение на ОУП на Община Царево от 20. 02. 2008 г.
арх. Росица Златанова, представител на КАБ - Регионална колегия
34 KB (doc) Свали