Момчил голф - сигнали и становища

Становище на коалиция 'За да остане природа в България' от 14 януари 2015 г. относно а проект Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
В становището се посочва, че коалицията категорично възразява срещу осъществяване на горе посоченото инвестиционно предложение в границите на защитена зона „Балчик”, поради следните причини:1. ЗЗ „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние, 2.2. Реализирането на инвестиционното предложение ще унищожи изцяло,постоянно и необратимо 1472,77 дка степни местообитания (пасища), което на практика представлява 41% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона.
355.5 KB (doc) Свали
Становище на БДЗП в рамките на процедура по обществени консултации по ОВОС на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
В становището се посочва: 1. по отношение на местоположението инвестиционното предлпожение е разположено в централната част на орнитологично важно място и ЗЗ Балчик, и дългосрочното и необратимо унищожаване на тяхните местообитания в ЗЗ Балчик ще доведе до силно влошаване на природозащитния им статус. 2. относно Общия устройствен план - планираното инвестиционно предложение не е в съответствие с приетия наскоро ОУП на Балчик
3.33 MB (pdf) Свали