Паничище / Карти

Скици, схеми, карти, планове, проекти, графичното приложение на ТУП, ОУП и ПУП и др.
Картен лист 7 от ЛУП 1997 на ДЛ Дупница
Карта, на база която са определени границите на НП Рила (района на х. Пионерска)
1.42 MB (pdf) Свали
Картен лист 6 от ЛУП 1997 на ДЛ Дупница
Карта, на база която са определени границите на НП Рила (района на х. Пионерска)
1.34 MB (pdf) Свали
Проект на ОУП на ски-курортa
Въздесъщият проекто-ОУП, дето половин България го издирваше от сума време и най-сетне гражданството може да му се наслади!


Този проект за ОУП бе изготвен от община Сапарева баня, но не бе съгласуван с държавата, в лицето на МОСВ. Няма ОВОС!


Няма изгледи скоро МОСВ да го съгласува. Въпреки това, община Сапарева баня в лицето на кмета си издава нищожни разрешителни за строеж на Рила Спорт АД и свързаните с нея фирми, по които се строи в момента там. Затова РИОСВ ги глоби с 10 000лв.
1.05 MB (jpg) Свали
Извадки от ЛУП 2007 на ДЛ Дупница и ОУП на ски-курорт Паничище
Детайл от проектния ОУП на ски-курорта и детайл от Лесоустройствения проект на ДЛ Дупница - проектираните противопожарни просеки съвпадат напълно с писти №4, 2 и 1 - доказателство, че държавата стой зад незаконното осъществяване на проекта за ски-курорта.
182.03 KB (jpg) Свали
GIS- карта на НП Рила и незаконния път с. Паничище-х. Пионерска
Разминаване в границите на парка според официалната GIS-карта на НП Рила и според проекта на пътя. Фалшифицираните границите на НП Рила са вече нанесени в новата КВС, кадастър и ЛУП. Координатите на пътя са взети от партидата на имота на пътя в документ "Проектна документация ..." (виж в папка Рила/Строителите)
120.86 KB (pdf) Свали
Незаконно орязване площта на НП Рила
Орязване на НП Рила чрез промени в КВС 2007 при сравнение с ЛУП 1997 в обсега на незаконния път и в обсега на нововъзникналото селищно образувание Паничище. Пример са подотдели:115 а,б,в,к и др. (в обсега на пътя) и 132 а,в и др. в обсега на с. Паничище.
1.33 MB (pdf) Свали
Извадка от ПУП на с. Паничище в частта захващаща НП Рила
След намеса на ВАП и МОСВ 100 дка урбанизирани от НП Рила са възстановени на парка от Община Сапарева баня.

8.11 KB (JPG) Свали
Скица на паркинги и заведения - хижа Пионерска
Скица на местоположението на имотите, които община Сапарева баня предлага да изключи от горския фонд, да изсече дървесната растителност и да изгради паркинги и заведения в близост до долната станция на незаконния лифт хижа Пионерска - хижа Рилски езера. Ето как малко по малко се проявява т.нар. кумулативен ефект от инвестиционните проекти - "капка по капка" изчезва гората и планината... когато няма адекватни контролни органи да слагат ред в началото на инвестиционните предложения. Поздравления все пак за РИОСВ Перник, че изиска ОВОС и оценка за съвместимост на това предложение за двата паркинга и заведенията.
328.91 KB (jpg) Свали
Скица на предвидени нови хотели и ваканционно селище над Сапарева баня
Нови хотели и ваканционно селище ще строи община Сапарева баня в гората над града по пътя за Паничище.
414.52 KB (jpg) Свали