Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Здравко Заимов по Цветница
24 Апр. 2017
0
Схема на незаконната сеч в ДЛС Чепино
22 Апр. 2017
0
Сателитна снимка на подотдел 296 'г' в ДГС Селище след незаконната сеч
22 Апр. 2017
0
Камион без превозен билет с рег. №PA411ВР
22 Апр. 2017
0
Маршрут на камионите с незаконни курсове от подотдел 70 'б' на ДЛС Дикчан до село Долен
22 Апр. 2017
0
Отговор на ДЛС Дикчан за установените нарушения при транспорт на дървесина
22 Апр. 2017
0
22 Апр. 2017
17
На 17.02.17 г. към 17:00 ч., в близост до село Долен, по граждански сигнал служители на ловното стопанство задържат 3 камиона с висококачествени иглолистни трупи (близо 50 m3) на стойност над 5000 лв. В протокол от проверката се сочи, че трупите не са маркирани и се превозват без превозен билет от сечището в подотдел 70 „б“ на ДЛС. С протокола е разпоредено на началник участъка да задържи незаконнатa дървесина и да се съставят актове на нарушителите. Вместо това, към 18:00 ч. същия ден горският служител Краси Карасмилов (близък роднина на директора на стопанството Пламен Поюков, който дни след нарушението излиза в неплатен отпуск като кандидат-депутат на водеща партия в изборите за Народно събрание) маркира трупите и издава превозни билети за 3-те камиона, с което по престъпен начин се узаконява кражбата и се предотвратява възможността за разследване произхода на незаконната дървесина.

Чак след сигнал на WWF започва разследване на ЮЗДП и РДГ-Благоевград на опита за прикриване на кражбата и сезиране на прокуратурата. Първите резултати от разследването показват, че според GPS-справки, задържаните камиони са извършвали редовно по 2 курса на ден от гората до село Долен, докато справка на превозните билети показва за съответните дни по 1 курс на ден. Това е индикация за системни кражби от гората, които е невъзможно да се случват без съдействието на стопанството (районът се охранява от поне двама горски стражари, един началник участък, 1-2 експедитора на дървесината, 1-2 контролни звена на стопанството и инспектори от РДГ). Въпреки всичко, наказани към този момент няма – единствено служителят Карасмилов получава „последно предупреждение“, вместо да бъде дисциплинарно уволнен и да му бъде потърсена отговорност за потенциалните престъпления по служба.
Справка на МЗХ за установените през 2016 г. системни нарушения в ДЛС Дикчан
22 Апр. 2017
0
22 Апр. 2017
17
Съгласно справка на ИАГ за превозните билети камионът е имал право да направи 1 курс на 03.02.2017 г. и 11.02.2017 г., а съгласно приложената GPS-справки на камиона за 03.02.2017 г. е правил по два курса от гората до село Долен - вторият курс за съответния ден се счита за незаконен.
22 Апр. 2017
17
Съгласно справката камионът е имал право да направи 1 курс на 03.02.2017 г. и 11.02.2017 г., а по GPS-справки на камиона в тези дни е правил по два курса от гората до село Долен - вторият курс за съответния ден се счита за незаконен.
22 Апр. 2017
18
През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат близо 2 пъти повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ прикриват също злоупотребите, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно.

Чак при обстойна проверка на РДГ Пазарджик след репортажа на СКАТ е установено и признато наличието на груби нарушения при извеждането на сечта в подотдел 296 „г“.
22 Апр. 2017
18
През 2016 г. съвместно разследване на WWF и телевизия СКАТ разкриват фрапиращ случай на незаконна сеч в подотдел 296 „г“ на сертифицираното горско стопанство Селище (гр. Сърница), както и успешен опит за кражбата на 120 м3 дървесина. Не без протекцията на стопанството е допуснато влиятелни дърводобивни и дървопреработвателни фирми от района да изсекат близо 2 пъти повече дървета от разрешеното във вековната гора в подотдел 296 „г“ (при разрешена интензивност 20% на сечта, гората е изсечена на места до близо 40-50 %), като нарушенията са прикрити при освидетелстване на сечището и при последващи проверки.

Първоначално, по сигнал на граждани от село Сърница в началото на 2016 г. РДГ Пазарджик задържат близо 120 кубика незаконна дървесина, транспортирана без документи от сечището до село Сърница. В последствие стопанството прикрива нарушенията като издава превозен билет за транспортирането на задържаната незаконна дървесина, като вместо да бъде посочено, че дървесината е била задържана в село Сърница, се сочи че дървесината е натоварена от подотдел 296 „г“, без тя да е била там изобщо.

След сигнал на WWF, горските инспектори от РДГ прикриват също злоупотребите, като удостоверяват наличието единствено на 10 м3 незаконна сеч в гората (при налични стотици кубици незаконна сеч), и като признават незаконния транспорт единствено на 10 м3 до цех на фирма Рефреш в гр. Сърница. Прокуратурата също прикрива незаконната сеч и престъпната кражба на 120 м3 от временния склад на ДГС Селище от подотдел 296 „г“, като приема за чиста монета твърдението на ДГС Селище, че „дървесината от 120 м3 е законно добита, не е открадната, а стопанството я е преместило от гората до града по собствена инициатива“, макар и незаконно.
22 Апр. 2017
17
След съвместно разследване на WWF и Nova е разкрита незаконна сеч край Велинград, със съмнения за политически чадър и купуването на гласове по време на общинските избори през 2015 г. Шефът на местното горско стопанство е уволнил служителя, установил и сигнализирал за нарушението, вместо да потърси отговорност на дърводобивната фирма. В разговор пред скрита камера същият директор признава, че фирмата Налекс груп е „наша” и затова е оставена да работи без притеснения – тя не бива да се закача, защото нейният шеф "Наско е наш човек", а прясно уволненият горски Аршинков "му пречел".

След репортажа, директорът е уволнен. Въпреки това, година след репортажа се оказва, че двамата горски служители разкрили нарушенията, са преследвани от държавата за назидание. Салих – служителят, който първи забелязва нарушението е изпратен на прокурор от бившия директор Софу чрез неверни и по-късно отхвърлени обвинения, а началникът на горския участък Любомир Аршинков, разкрил престъпните схеми на директора, първо е уволнен, но скоро възстановен от съда, а по-късно все пак губи своя лиценз за работа в горите след като получава 3 броя целенасочено и преднамерено съставени актове от служители на РДГ за фиктивни нарушения.