Натура2000 / Местната власт

ТУП, ОУП, проекти за ПУП, разрешителни за строеж, проекти на общините, позиции на общините и др.
Териториален устройствен план на Община Несебър
Можете да видите разпределението на териториите в Иракли според устройствения план на Несебър. Зоната, която е показана, е от началото на плажа (там, където стига асфалтовия път) до защитената местност. В розово са териториите, предвидени за строителство. Тях и още земи до Емона министър Джевдет Чакъров изключи от обхвата на заповедта за забрана на строителството от 07.08.2007.
1.8 MB (jpg) Свали