Борисова градина

Заповед на Столична община за определяне на състава на комисия за проверка на маркираните дървета в Борисова градина
Борисова градина
409 изтегляния
Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община, с която е определен съставът на комисията, която да извърши проверка на маркираните дървета, във връзка с изготвената "Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на "Княз Борисова градина".
310.73 KB (pdf) Свали
Таксационни описания на маркираните за сеч дървета в обект 1 на Борисовата градина
Борисова градина
473 изтегляния
Таксационни описания на маркираните за сеч дървета в обект 1 на Борисовата градина - отдели 125-142
4.65 MB (rtf) Свали
Карта на планираните меропроятия в Борисовата градина
Борисова градина
415 изтегляния
Карта на планираните меропроятия в Борисовата градина
1.06 MB (pdf) Свали
Становище на назначената комисия със заповед на Столична община от 10.10.2017 г.
Борисова градина
343 изтегляния
Становище на назначената комисия със Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община от 10.10.2017 г. Членовете на комисията, вземайки предвид сигурността на хората като основен критерий при маркирането, но също и други ключови фактори като опазване на биоразнообразието и културното наследство на Столицата, решиха да се обединяват около идеята да се разпишат критерии, по които да се извърши и приеме маркирането на дърветата в обект 1 на Борисовата градина.
1.1 MB (pdf) Свали
Второ становище на Коалиция 'За да остане природа в България' и БДЗП
Борисова градина
412 изтегляния
В допълнение към предишното ни писмо (Входящ № СОА17-НЦ62-1222/25.10.2017), отново се обръщаме се към вас по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина въз основа на изготвена „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ и като участници в комисия, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г.
1.4 MB (pdf) Свали