Борисова градина

07 Ноем. 2017
443
В допълнение към предишното ни писмо (Входящ № СОА17-НЦ62-1222/25.10.2017), отново се обръщаме се към вас по повод планирано премахване и обезопасяване на значителен брой дървета в Борисова градина въз основа на изготвена „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на „Княз Борисова градина“ и като участници в комисия, назначена със Заповед на Столична община № СОА–17–РД-91-357/04.10.2017 г.
06 Ноем. 2017
371
Становище на назначената комисия със Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община от 10.10.2017 г. Членовете на комисията, вземайки предвид сигурността на хората като основен критерий при маркирането, но също и други ключови фактори като опазване на биоразнообразието и културното наследство на Столицата, решиха да се обединяват около идеята да се разпишат критерии, по които да се извърши и приеме маркирането на дърветата в обект 1 на Борисовата градина.
06 Ноем. 2017
440
Заповед СОА17-РД91-357/04.10.2017 на Столична община, с която е определен съставът на комисията, която да извърши проверка на маркираните дървета, във връзка с изготвената "Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на "Княз Борисова градина".
Становище от БДЗП и Коалиция „За да остане природа в България' по повод планирано премахване на значителен брой дървета в Борисова градина
1569
Становище от Българско дружество за защита на птиците и Коалиция „За да остане природа в България" в подкрепа на внесените критерии от назначената комисия и във връзка с допълнителните дейности за планираните действия в Борисовата градина като определяне на биотопни дървета, оставяне на мъртва дървесина, начини на премахване на дървета, информираност на гражданите, компенсаторни мерки и др.