Натура2000 / Съдът

Съдебни решения за по законосъобразността на действията на изпълнителната власт, по реституция, по спорове за строежи и др.
+
Постановления и др. актове на прокуратурата и пр.
Писмо до главния прокурор г-н Велчев с искане за среща с коалицията За да остане природа в България
176.44 KB (pdf) Свали
Становище по делото за Натура2000
Становщие на еколоогични организации и на собственици на земи в спорните зони по делото пред ВАС за обжалване на части от Решение на МС №122/2.3.2007 год.
323.36 KB (pdf) Свали
Решение на Върховния административен съд по жалба на собственици на земи с в Натура 2000 мрежата на България
Делото е образувано по жалба на сдружение за защита на интересите на частните собственици на земи и обжалва приемането на Натура 2000 зоните в България. Жалбата е отхвърлена като несъответстъваща на законовите разпоредби според Закона за биологичното разноожбразие.
377.9 KB (PDF) Свали