Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
Искане за защита на НП Рила по чл. 19 ЗБР до МОСВ
искане Министърът на околната среда и водите да издаде заповед за превантивна защита на зоната по Натура 2000 Рила от проекти, които биха я увредили
51 KB (doc) Свали