Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.
ВАС - решение за ЗМ 'Камчийски пясъци'
Опасният прецедент, допуснат през 2006г. от Върховният административен съд (ВАС) и който община Царево и "Crash 2000" ООД опитаха да повторят през 2007г. с природен парк "Странджа".

С това си решение ВАС отмени заповедта за обяваване на защитена местност "Камчийски пясъци" изцяло, като се мотивира с дребни грешки при определяне на границите на защитената територия.
47 KB (doc) Свали
Писмо до Министъра на околната среда и водите относно обявяване на защитена местност Камчийски пясъци
Докато документите за нови защитени територии отлежават в нечий кабинет, замените на земи и инвестиционните проекти валят. Как и защо става така и докъде се е стигнало с Камчийски пясъци ще се опитаме да разберем от Министъра на околната среда.
26 KB (doc) Свали
Постановление на Окръжна прокуратура Варна от 10.09.2007
Необходимо е да се предприемат действия за прецизиране заповедта на защитената местност (която беше отменена от 3 и 5 членен състав на Върховния Административен Съд), но това не е в компетенцията на Окръжна прокуратура, а на ВКП на РБ. Окръжна прокуратура отказва да образува досъдебно производтсво за извършено престъпление по чл. 278 от НК.
234.56 KB (pdf) Свали
Част от картния материал към ОУП на община Долни Чифлик
Камчия и Шкорпиловци
1881 изтегляния
Предвидена е урбанизация на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"
64.98 KB (jpg) Свали
Отказ по ЗДОИ от 27.10.2008 г. на Община Долни Чифлик относно проекта Камчия парк
Камчия и Шкорпиловци
658 изтегляния
Няма съгласие на третото лице Райфайзен банк.
163.97 KB (jpg) Свали
Отказ по ЗДОИ от 28.10.2008 г. на РИОСВ Варна относно проекта Камчия парк
Камчия и Шкорпиловци
914 изтегляния
Екологичната оценка на проекта е "търговска тайна" съгласно забележете Закона за защита ОТ Конкуренцията. Това е РИОСВ Варна - специалисти не по ЗООС, а по ЗЗК.
123.61 KB (pdf) Свали
Жалба до ВАС срещу отказ по ЗДОИ на РИОСВ Варна от 28.10.2008 г.
Камчия и Шкорпиловци
942 изтегляния
Реакцията на гражданското общество в защита на българската природа.
86.5 KB (doc) Свали
Акт за ИДС 407/23.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци
Камчия и Шкорпиловци
867 изтегляния
58.67 KB (pdf) Свали
Акт за ИДС 409/27.10.1998 за пясъчните дюни на Камчийски пясъци
Камчия и Шкорпиловци
1201 изтегляния
57.47 KB (pdf) Свали
Договор от 10.03.2006 г. за замяна на дюни на Рийс Интернешънъл
Камчия и Шкорпиловци
927 изтегляния
659.57 KB (pdf) Свали
Решение 568/17.06.2005 г. на МС
Камчия и Шкорпиловци
1164 изтегляния
С Решение 568/17.06.2005 г. на МС е (1) сменено предназначението на имоти от плажната ивица на Камчийски пясъци от дюни в гори и пасища и (2) сменена собствеността на имотите от изключително държавна (ЗМ и плажна ивица) в частна държавна собственост в нарушение на ЗЗТ и ЗДС.
24.78 KB (pdf) Свали
Решение ВА-35-ЕО/2008 на РИОСВ Варна за Камчийски пясъци
С това решение Директорът на РИОСВ съгласува проекта "Камчия парк" под корупционния/политически натиск на австрийската банка Райфайзен. Решението е в нарушение на всички български природозащитни закони, тъй като се твърди, че проектът "Камчия парк", имащ площ 1364 дка и попадащ в бившата защитена местност "Камчийски пясъци" - настояща Натура 2000, няма да окаже влияние върху околната среда и целевите видове и местообитания опазвани в защитената зона.
4.2 MB (pdf) Свали
Решение №ВА-320-ЕО/2007 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на ОУП на Община Долни Чифлик
Камчия и Шкорпиловци
830 изтегляния
ОУП одобрява бъдещото застрояване на бившата ЗМ "Камчийски пясъци"
388.48 KB (pdf) Свали
Решение №ВН-34-ПР-ОС/2008 г. на РИОСВ Варна за преценка необходимостта от ОС на проект Камчия парк
Камчия и Шкорпиловци
772 изтегляния
Необходимо е да се направи ОС.
960.48 KB (pdf) Свали
Решение №ВА-35-ЕО/2008 г. на РИОСВ Варна за съгласуване на проект Камчия парк
Камчия и Шкорпиловци
950 изтегляния
Проектът Камчия парк е съгласуван от РИОСВ Варна единствено по реда на ЗООС. Проектът Камчия парк всъщност е одобрен без одобрена Оценка за съвместимост, което е в нарушение на чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕЕС.
4.2 MB (pdf) Свали
Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите
Камчия и Шкорпиловци
1780 изтегляния
Със Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова, с която се забранява за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия
29 KB (doc) Свали
Аферата 'Камчийски пясъци'
Ликвидация на защитени територии, заменки и черноморски апетити, заплащващи унищожаването на най-големия крайбрежен дюнен комплекс в България
Описание на случая
Автор: Стефан Аврамов
Актуално към април 2016
525.7 KB (pdf) Свали