Рила, Мусала

Намерения за разширяване на курорта "Боровец" в т.нар. "Супер Боровец" Плановете на Христо Ковачки за района на вр. Мусала и х. Мусала
ЗДОИ отговор от РИОСВ - София удължаване на срока за хижа Мусала
Рила, Мусала
0 изтегляния
РИОСВ - София удължава срока за отговор на подаденото заявление за достъп до обществена информация.
358.83 KB (pdf) Свали
ЗДОИ искане за копие от съгласувателни писма за хижа Мусала
Рила, Мусала
0 изтегляния
25.6 KB (rtf) Свали
ЗДОИ запитване за резултати от проверки на хижа Мусала
Рила, Мусала
0 изтегляния
25.73 KB (rtf) Свали
ЗДОИ запитване до БТС относно хижа Мусала
Рила, Мусала
0 изтегляния
34.09 KB (rtf) Свали
БТС се хвали с незаконния строеж на нова хижа под връх Мусала
Рила, Мусала
0 изтегляния
В приложената статия от в. Ехо от 1 ноември 2007 г. може да се запознаете с смелите твърдения на председателя на Управителния съвет на Българския туристически съвет за незаконния строеж на нова хижа под връх Мусала. За този строеж няма издадени разрешителни нито по реда на Закона за опазване на околната среда, нито по реда на Закона за устройство на територията. Освен това се твърди, че ще бъде дадена на видния бизнесмен Христо Ковачки и вероятно ще се превърне от хижа в хотел, една тенденция, заплашваща достъпността за обикновените хора на все повече хижи. Сред основните проблеми, които биха възникнали от този строеж са проблемите с антропогенния натиск на огромен поток от хора (100 - 300 легла) и автомобили, както и проблема с отпадъците от същите (както твърди, така и отходни). Нуждата от добра материална база е видна, но преди всичко трябва да се зачита закона (законът за защитените територии и плана за управление на Нацоиналния парк Рила) и да се пази природата и обществения интерес.
216.61 KB (pdf) Свали