Рила, Мальовица

Намерения за строеж на курорт в м. Искровете, в района на Мальовица
ЗДОИ ОУП Искровете - Говедарци - Малъовица
Рила, Мальовица
10 изтегляния
Искане по реда на ЗДОИ за предоставяне на общия устройствен план на един от 5-те проекта за ски курорта от Северна Рила - Искровете.
64 KB (doc) Свали
Общ устройствен план на КТЛ Искровете-Говедарци-Мальовица
Рила, Мальовица
2576 изтегляния
Потайно развивания, но все още неодобрен Общ устройствен план на КТЛ Искровете-Говедарци-Мальовица. Средна н.в. 1500 м - явно доказателство за сагата "Банско №2". Инвеститор Христо Ковачки (Общинска Банка, Мини Чукурово, ТЕЦ Марица Изток, Магазини Европа, РУМ-Деница и др.)
68.15 KB (JPG) Свали
Публична справка за заменките на Ковачки на Мальовица
Рила, Мальовица
1665 изтегляния
България има опасност да загуби величествените гори и в Говедарската долина, НП Рила. Държавни служби са създали и предоставя чрез заменки държавни горски имоти за ски писти, ски съоръжения и хотели на фирми свързани с Христо Ковачки при:
1. Неодобрен проект на ски курорта "Искровете-Говедарци-Мальовица"
2. Липса на екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000
3. В нарушение на общите правила на конкуренцията залегнали в Договора за Европейския съюз.
4. Недопустимо по закон планиране на писти и съоръжения на територията на Национален парк "Рила"
1.22 MB (zip) Свали
Кадастрална карта с горските заменки на Ковачки на Мальовица
Рила, Мальовица
2137 изтегляния
До Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС).
129.84 KB (JPG) Свали
Карта на проекта Искровете и засегнатата част от Натура 2000
Рила, Мальовица
1045 изтегляния
Голяма част от територията на проектирания ски курорт попада в тази част от защитена зона „Рила” по Директивата за птиците, която бе отхвърлената от Министерски съвет през 2007 г. Против това неправомерно решение на Министерски съвет Европейската комися предприе наказателна процедура в началото на юни 2008 година.
137.01 KB (JPG) Свали
Становище на БТС относно заменките на Хр. Ковачки на Мальовица
Рила, Мальовица
838 изтегляния
31.5 KB (doc) Свали
Карта на ОУП на КТЛ 'Искровете - Говедарци - Мальовица' и СОЗ на водохващания на р. Черни Искър
Рила, Мальовица
8 изтегляния
Проектът предвижда застрояване на територии във и около санитарно-охранителните зони на пет водохващанията на река Черни Искър, представляващи част от вододайната зона на София.
93.37 KB (JPG) Свали
Становище на МОСВ относно задание за ЕО на ОУП Искровете
Рила, Мальовица
1 изтегляния
675.67 KB (pdf) Свали
Съгласувателно писмо от РИОСВ Перник относно задание на ЕО на ОУП Искровете
Рила, Мальовица
1 изтегляния
1.73 MB (pdf) Свали
Отговор на Община Самоков относно незаконното строителство на мВЕЦ над с. Мала църква
Рила, Мальовица
1081 изтегляния
След контролна проверка на служители на Община Самоков са предприети административни мерки за спиране на строително-монтажните работи по изграждането на мВЕЦ на р. Леви Искър, в земл. на с. Мала църква.
88.15 KB (jpg) Свали
Отговор на РИОСВ София относно строителството на мВЕЦ Мала Църква от 05.11.2010 г.
Рила, Мальовица
1179 изтегляния
Установено е съществено отклонение от удобрения проект, в резултат на което е повреден горския път, отсечени са иглолистни дървета и е значително изменен ландшафта на района. Макар и със закъснение, довело до съществено увреждане на природата, строежът е спрян!
181.97 KB (pdf) Свали