Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!
Резултати от правен анализ относно прилагането на концесията в ски-зона Банско
Пирин
824 изтегляния
Правният анализ е поръчан от МОСВ на частна правна кантора. Според експерти на Коалицията "За да остане природа в България", анализът е меко казано "поръчков", тъй като всички доводи в анализа имат за цел да оневинят концесионера за нарушенията, които е допуснал, и да оневинят контролните органи за липсата на адекватен контрол.

Фактите, които опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско
969.55 KB (PDF) Свали
Постановление от 04.02.2015 на ОП Благоевград по сигнал за нарушения в ски-зона Банско
Пирин
1131 изтегляния
В резултат на разследването на прокуратурата досега са установени редица съоръжения, които или са били изградени без съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите, или са били ползвани без разрешителни. Сред най-фрапиращите нарушения са изграждането без разрешение от Министерството на околната среда и водите на ски-лифта от Железен мост до Платото, ски-влека в м. Чалин валог, резервоара за водоснабдяване на съоръженията за изкуствен сняг в м. Бъндеришка поляна и други.
1.24 MB (pdf) Свали
Решение №1776/2015 на ВАС по дело 13995/2014
Пирин
1273 изтегляния
Окончателното решение на Върховния административен съд от 18 февруари 2015 г. по дело 13995/2014 потвържава отказа на екоминистерството да регистрира концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS съгласно европейския Регламент № 1221/2009. Делото бе инициирано през 2014 г. след жалби на министерството и екологични организации срещу скандално решение на съдия Андрей Икономов.

Отказът на Министерството да издаде екосертификата по EMAS се позовава на забраната в Регламента да се сертифицират фирми, за които има информация, че нарушават екологичното законодателство. В своето решение съдът прави задълбочен анализ на прилагането на европейския Регламент по EMAS и установява, че "по делото са налице доказателства за извършени от "Юлен" АД нарушения, установяващи трайна тенденция към неспазване на нормативната уредба по околна среда", която не позволява издаването на екосертификата по EMAS. Според съда доказателства за нарушенията са данните в наказателни постановления, заключителни актове от проверки на прокуратурата, сигнали за нарушения от неправителствени екологични организации, становища от контролните органи по околна среда, както и публични доклади на Сметната палата.
285.89 KB (pdf) Свали
Жалба на Юлен АД с данни за сертифициращи фирми
Пирин
669 изтегляния
Кой се опитва да прикрие нарушенията на Юлен АД: Lloyd's Austria, University of Applied Sciences bfi Vienna.
481.26 KB (pdf) Свали
Писмо до МС с информация за проблеми по прилагането на концесионния договор за ски-зона Банско
Пирин
974 изтегляния
Информацията касае въпроса дали има неясноти в концесионния договор за ски-зона Банско в НП "Пирин" по отношение на концесионната площ от 99,55 ха, или установеното от МОСВ през 2012 г. превишение на концесионната площ с 65 ха се дължи на нарушения на концесионния договор и екологичното законодателство при изграждането на ски-съоръженията.
242.9 KB (pdf) Свали
Доклад до МС за концесионния договор на ски зона Банско
Пирин
0 изтегляния
1.73 MB (pdf) Свали
Проекто-решение на МС за концесионния договор за ски зона Банско
Пирин
0 изтегляния
130.81 KB (pdf) Свали
Решение на кабинета Орешарски за изменение на концесионния договор за ски зона Банско
Пирин
0 изтегляния
Решението е отменено от кабинета Борисов.
81.5 KB (doc) Свали
Становище № ОВОС-24/04.08.2014 г. за изграждането на шестседалков лифт от Шилигарника до Тодорка
Пирин
0 изтегляния
1.16 MB (pdf) Свали
Постановление от 23.02.2015 г. на Окръжна прокуратура - Благоевград
Пирин
0 изтегляния
4.78 MB (pdf) Свали
Резолюция на Организацията за наблюдение на Световното наследство
Пирин
1243 изтегляния
Участниците в международната конференция „Световното наследство на ЮНЕСКО и ролята на гражданското общество“ в Бон, Германия, приеха резолюция за опазването на Национален парк Пирин в България.

Резолюцията е заради безпокойството от вече причинените вреди на Национален парк Пирин, който е и обект на световното наследство на ЮНЕСКО в България, както и заради съществуващата заплаха за бъдещето на защитената територия.
20.79 KB (docx) Свали
Резолюция от 24.09.2015 на Окръжна прокуратура Благоевград
Пирин
924 изтегляния
Със скандална резолюция окръжен прокурор Александрина Костадинова не успява да установи дали офшорката Маренго трейдинг ЕООД има право да подмени 3-седалковия лифт Тодорка с нов 6-седалков в имот изключителна държавна собственост в Национален парк Пирин. Без да се позове на нито една правна норма в документа от 4 страници и без да провери в кадастъра дали офшорката разполага с вещни права в парк Пирин, прокурорката се позовава за пореден път единствено на лъжепоказанията на инвеститора. Резолюцията е обжалване пред Върховна административна прокуратура.
4.32 MB (pdf) Свали
Карта и списък на незаконни обекти в ски зона Банско, НП Пирин
Пирин
0 изтегляния
Едно от основните задължения на концесионера Юлен АД по концесионен договор е да спазва изискванията за опазване на околната среда и да не допуска увреждане на обекта на концесията Пирин. Това задължение е нарушено фундаментално, тъй като геодезично замерване на ски зоната, възложено от МОСВ през 2010 г., разкрива, че концесионерът е застроил и съответно увредил 60 % по-голяма площ от разрешената по концесионен договор (т.е. 158 ха вместо разрешените 99,55 ха). Според справки на Министерството на околната среда и водите голяма част от ски съоръженията и обектите, довели до надвишаване на концесионната площ с 60%, са изградени без да са разрешени от екоминистерството, каквито са лифта „Железен мост-Платото“, ски пистите „Платото-север“, „Стражите“, „Шилигарник 2“, ски пътищата до Банско, водохващанията и водоемите за изкуствен сняг по р. Бъндерица и др. (виж линка по-долу). Противозаконното увреждане на защитени територии представлява престъпление по чл. 278в от НК.
1.25 MB (pdf) Свали
Проекто-решение и доклад на МРГ за ски зона Банско, 2015 г.
Пирин
0 изтегляния
Поръчковият характер на доклада на работната група и проекто-решението на МС за изменението на концесионния договор се изобличават най-добре от факта, че вместо мерки за установяване на законността, площта и собствеността на всички обекти в ски зона Банско, се предлага директно изменение на концесионния договор. Изменението предвижда основно десетократно увеличение на концесионната площ от 99,55 ха до 1069,58 ха, с което се узаконява незаконното надвишаване на досегашната концесионна площ с 60% и се дават права за застрояване върху нови площи от парка, вкл. извън границите на досегашната концесия, което е не само нарушение на чл. 21 от Закона за защитените територии, но и нарушение на конкурентните правила.
310.5 KB (doc) Свали
Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин
Подробно описание и история на развитието на ски зона 'Банско' в Национален парк Пирин
950.95 KB (pdf) Свали
МОСВ отмени решение на РИОСВ-Благоевград, което позволяваше застрояването на Банско с нови осем квартала с 40 000 легла без екологична оценка
След сигнал от септември на Коалиция "За да остане природа" МОСВ отменя решението на РИОСВ Благоевград, разрешаващо застрояване без екологична оценка на нови осем квартала с 40 000 хиляди легла в Банско Повече за скандалния план от август на: [url">http://forthenature.org/news/3672
6.89 MB (pdf) Свали
МОСВ отказва да налага санкции и да спре незаконните строежи в ски зона Банско в НП Пирин
Пирин
795 изтегляния
В началото на 2014 г. питаме МОСВ какви мерки ще бъдат взети срещу изграждането на редица ски-съоръжения в ски зона Банско, довели до незаконното изсичане и застрояване на 65% по-голяма площ в НП Пирин от разрешената по концесионен договор.

МОСВ се оправдава, че срокът за административни нарушения е изтекъл.

Следва искане от наша страна МОСВ да приложи чл. 156 от ЗООС и чл. 122 от ЗБР, които задължават министъра да спре строежи, изградени в нарушение на екологичното законодателство, с цел възстановяване на унищожената природна среда и съобразяване на строежите с ограниченията в Плана за управление на парка и концесионния договор. Отговор не е получен и до ден днешен...
2.05 MB (pdf) Свали
Справка за актовете в ски зона Банско в периода 2010-2014 г.
Пирин
0 изтегляния
2.14 MB (PDF) Свали
Окръжната прокуратура в Благоевград отказва да преследва нарушенията в ски зона Банско в НП Пирин
Пирин
968 изтегляния
С постановление от 09.12.2016 г. ОП Благоевград признава повечето нарушения в ски зона Банско, извършени при изграждането на ски зона Банско, но прави отказ да ги преследва поради изтекла давност. Отказва се и обжалване на незаконните разрешителни за строеж за нищожност поради липсата на екологични разрешителни по ЗООС и ЗЗТ, въпреки съдебната практика с незаконните разрешителни на Златната перла в ПП Странджа.

Това е поредното доказателство, че без съдебна реформа природозащитата в България е обречена.
661.3 KB (PDF) Свали
Писмо от авторите на проекта на нов план за управление на НП Пирин, Пролес, с което отхвърлят забележки на експеритет от отдел 'Защитени територии' на МОСВ.
Пирин
975 изтегляния
В последните дни чухме твърдения от зам-министъра на околната среда и водите, че всички забележки на Министерство били приети. Прикаченият документ е получен по закона за достъп до обществена информация от същото това министервото и напълно я опровергава. Посочените забележки не само че не са приети, съответните зони с техните режими не са коригиран, а планът е придвижен по процедура. По този начин политическото ниво в министеството погазва своето експертно ниво.
884.96 KB (pdf) Свали