Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!
Писмена справка от МОСВ по ЗДОИ относно проекта на НП Пирин от 17.08.2016
Пирин
805 изтегляния
Важна информация, която става ясна от справката: изпълнителят на проекта на план за управление на НП Пирин е внесъл аргументи за неприемане част от забележките на министерството по плана. Въпреки това обаче МОСВ планира следващата стъпка от приемането му - а именно - свикване на Висш експертен екологичен съвет.
1.53 MB (pdf) Свали
Промени в проектозакона за туризма, засягащи ски писти и ски зони
Пирин
490 изтегляния
Публикуваме скандалните предложения за промени в ЗИД на ЗТ
1.49 MB (PDF) Свали
Становище на Юлен АД по проекта на плана за управление на НП Пирин от ноември 2014 г.
Пирин Пирин
802 изтегляния
От становището стават ясни плановете за развитие на дружеството на територията на национален парк Пирин и конкретно за 333 км ски писти и 113 км лифтови съоръжения.
1.68 MB (pdf) Свали
Информация от Юлен АД след кръглата маса за Пирин, на 20.11.2017
Пирин Пирин
494 изтегляния
На кръглата маса за Пирин, проведена по инициатива на вицепремиера Валери Симеонов бяха зададени редица въпроси към концесионера на ски-зона Банско - Юлен АД. След срещата на участниците беше изпратена приложената информация.

Въпреки големия обем информация редица от повдигнатите въпроси за предложенията за промяна в концесионния договор не получиха отговор: за новия предложен обхват на концесията, печалбата на концесионера, собствеността на съоръженията, липсата на актове за държавна собственост върху сградите от концесията.

Въпраки това обаче е интересно признанието, че капацитетът на сега съществуващия кабинков лифт би могъл да се увеличи с 40%.
3.63 MB (pdf) Свали
Проект за допълнително споразумение за промяна на концесионния договор за изграждане и експлоатация на 'Ски зона с център град Банско'
Утре (на 6 декември 2017) на редовното заседание на Министерски съвет ще бъде внесено предложение за одобрение на Проект за допълнително споразумение за промяна на концесионния договор за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център град Банско". В него се предвижда увеличаване на площта, която Юлен може да сече и застроява от Национален парк Пирин с 1000 % - от 99 ха на 1000 ха! Предоставят се и площи ИЗВЪН т.нар. "буферна зона" на обекта за световно наследство на ЮНЕСКО.
3.23 MB (pdf) Свали
Становище на МОСВ, с което връща проект на ПУ на НП Пирин за преработване, януари 2016 г.
Пирин Пирин
690 изтегляния
2.35 MB (pdf) Свали
СТАНОВИЩЕ на Коалиция 'За да остане природа в България'
Пирин Пирин
1151 изтегляния
Относно: Проект на Решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от НП "Пирин"

7.13 MB (doc) Свали
Карта на предложената нова концесия с навлизане в зоната за ограничаване на човешкото въздействие на НП Пирин, съответно в обекта на ЮНЕСКО.
Пирин
770 изтегляния
Карта ски зона Банско със спортните съоръжения изградени и/или експлоатирани при съществени нарушения на Концесионния договор.
Пирин
762 изтегляния
Промяната в плана за управление на НП Пирин от 2004 и допуснатото стоителство
Пирин
696 изтегляния
Описание къде е допуснато ново строитество с промените в плана.
1.55 MB (pdf) Свали
Писмо до депутатите от Европейския парламент за Пирин
Пирин
875 изтегляния
Писмото информира за заплахата от застрояване на Пирин във връзка с решение на Министерски съвет от декември 2017. Всеки може да го копира и адресира до всички или част от европейските депутати. Списък контакти
16.2 KB (docx) Свали
Колко пари е дала държавата на концесионера Юлен?
Пирин
792 изтегляния
Държавата е дала на концесионера на ски зона Банско над 4 пъти повече, отколкото е получила от концесионните такси
проверете данните сами
35 KB (xls) Свали
Отговор на МОСВ на запитване как се изчислява концесионното възнаграждение от Юлен АД?
Пирин
863 изтегляния
От Коалиция „За да остане природа в България“ чрез Закона за достъп до обществена информация поискахме МОСВ да ни обясни как се изчислява дължимото концесионно възнаграждение от „Юлен“ АД съгласно Договора за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключително държавна собственост, представляваща част от НП „Пирин“. За целта зададохме на екоминистерството 7 въпроса, но то отговори само на три от тях, защото останалите били търговска тайна на концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД, който отказвал да бъдат съобщени публично.
Единственото число, което получихме от МОСВ, касаеща изчислението на дължимото концесионно възнаграждение, е техническият капацитет на инсталираните съоръжения в ски-зона с център гр. Банско - 22037 души на час. То е налично и на www.banskoski.com, но не е ясно как е определено и от кого. Останалите два отговора съдържат цитати от Приложение 3 на Концесионния договор. Екоминистерството отказва да отговори например как така в Национален парк Пирин, изключителна държавна собственост, има съоръжения, собственост на друга офшорна фирма - „Маренго Трейдинг“, която не е концесионер на ски зона Банско, но дава съоръженията под наем на концесионера „Юлен“ АД.
684.03 KB (pdf) Свали
Превод на решение 42 СОМ 7B.72 на Комитета за световно наследство 2018 г. за НП Пирин
Пирин Пирин
1003 изтегляния
Преводът е извършен от заклет преводач.
2.35 MB (PDF) Свали
Резолюция на Окръжна прокуратура – Благоевград от 27.09.2017
Окръжна прокуратура – Благоевград констатира, че "В ски –зона Банско е изграден ски-влек тип паничка, който не е предвиден в ТУП 2001 и ЧАТУП 2005".

Позовава се на геодезическото заснемане на обeктите в ски-зоната на МОСВ от 2010 г. Заснемането се оспорва от концесионера, но се приема от прокуратурата.

Става ясно, че ДНСК издава заповед за прекъсване на електрозахранването и заповед за премахване на „Детски ски влек Чалин Валог“.

Също так астава ясно, че МОСВ съгласува инвестиционната програма на Юлен АД, в която е въпросното съоръжение, което не е предвидено в ТУП от 2001 г, съответно – не е предвидено в плана за управление на парка.

Проверката по този обект вади наяве част от съоръженията, чието изграждане са довели до ползването с около 60% над разрешената площ съгласно договор за концесия на ски-зона Банско в НП Пирин.
309.93 KB (pdf) Свали
Отговор на МОСВ по сигнал за незаконни обекти в ски-зона Банско
При проверка на МОСВ се оказва, че ред ски-съоръжения в ски-зона Банско са изградени без да са съгласувани с МОСВ, без да са предвидени в концесионния договор или ТУП на ски-зоната.
1.69 MB (pdf) Свали
Разпореждане на ВАП за незаконните строежи в ски-зона Банско
ВАП разпорежда на ОП-Благоевград да установи причините и потенциалните виновни лица, допуснали незаконосъобразното строителство в ски-зона Банско в Национален парк "Пирин". Обект на разследването са например:

-Ски пистите Плато-1, Шилигарник 2 и Стражите, за които е установено, че са изградени в нарушение на концесионния договор и на екологичното законодателство. Тези писти, сходно на всички писти в ски зоната, не притежават и задължителните по закон разрешения за експлоатация.

- Ски влек в м. Чалин валог и четириседалков лифт в м. Платото, за които се счита, че са изградени в нарушения на концесионния договор и екологичното законодателство.

- Резервоар за вода в м. Бъндеришка поляна, за който е установено, че е изграден в нарушение на концесионния договор и на екологичното законодателство, тъй като надхвърля 150 пъти обема на разрешения от МОСВ резервоар.

- обекти за обслужване, изградени без съгласувателни за въздействие върху околната среда.
354.03 KB (pdf) Свали