Рила, Картала

Незаконно строителство на кабинков лифт и преустройство на ски-писта "Бодрост" в ски-център Картала, общ. Благоевград
Заявление за Бодрост до РИОСВ - Благоевград
Рила, Картала
1 изтегляния
193.83 KB (jpg) Свали
Отговор от РИОСВ- Благоевград за хижа Бодрост
Рила, Картала
0 изтегляния
Внесен е Доклад за ОВОС, но не издадено решение за ОВОС за ски съоръженията, това не пречи на инвеститора да строи.
186.81 KB (jpg) Свали
Сигнал до ДАГ за Бодрост
Рила, Картала
0 изтегляния
Сигнал за проверка на строителство на горски пътища в ски-център “Картала”, земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград
29.5 KB (doc) Свали
ЗДОИ до ДАГ за Бодрост
Рила, Картала
0 изтегляния
Дали началникът на РУГ Благоевград е издал разрешения (съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд) за прокарване на временни горски автомобилни пътища, обслужващи строителството на стълбовете на Пътническа въжена линия в ски-център “Картала”, в земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград.
27.5 KB (doc) Свали
ЗДОИ до Областен управител Благоевград относно
Рила, Картала
0 изтегляния
предоставяне на информация дали е учредено право на строеж на Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот № 000951, в земл. на с. Бистрица, общ. Благоевград, в който според ПУП на ски-център “Картала” се предвижда изграждането на горна лифтова станция на 1-ва Пътническа въжена линия (ПВЛ).
27.5 KB (doc) Свали
Писмо от Областния управител на Благоевград
Рила, Картала
0 изтегляния
В архива на ОУ Благоевград няма вписано учредено право на строеж в държавен поземлен имот №000951, в който ПУП на ски-център Картала предвижда построяването на вече построената горна лифтова станция на кабинковия лифт.
81.89 KB (jpg) Свали
Резултат от проверката на Община Благоевград в ски-център Картала
Рила, Картала
0 изтегляния
Въпреки, че лифтът и пистата в ски-центъра нямат завършена процедура по ОВОС, Общината все още не разбира, че разрешителното за строеж №232/26.06.2006 г. е незаконно съгл. чл. 144 (4) от ЗУТ. Друг е въпросът, че това разрешително е издадено само за долна лифтова станция, докато в момента напълно незаконно е построена горна лифтова станция в държавен поземлен фонд.
83.04 KB (jpg) Свали
Отговор на РИОСВ Благоевград, че няма установени административни нарушения
Рила, Картала
0 изтегляния
Остава неясно, как така строителството на лифт и писта без ОВОС не са закононарушения? Какво ли да очакваме за незаконно строящата се в момента горна лифтова станция, за която незаконното разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. очевидно не важи.
218.98 KB (jpg) Свали
Отговор на Община Благоевград за неуспешна проверка
Рила, Картала
1467 изтегляния
Забележителен отговор на Община Благоевград:
1. Стръмната планина и силния сняг им попречили да направят проверка на незаконния им обект, който се изгражда понастоящем без завършена процедура по ОВОС.
2. ИСКАТ НПО ДА ИМ ОСИГУРИ ТРАНСПОРТ до незаконния обект :)
37.78 KB (pdf) Свали
Държавната агенция по горите констатира незаконните сечи и строителство на Картала
Рила, Картала
1635 изтегляния
Държавната агенция по горите констатира незаконните сечи и строителство на Картала.
163.67 KB (pdf) Свали
протокол от съвместна проверка на лифта на Картала_РИОСВ - Благоевград и НПО_10.10.2007
Рила, Картала
1363 изтегляния
Протокол от съвместна проверка на РИОСВ - Благоевград и НПО регистрира започнато строителство на лифт на Картала и разширение на писта без да е уведомен РИОСВ.
1.9 MB (pdf) Свали
Отговор на ДНСК от 3.11.2008 г. относно строежа на кабинков лифт на Картала, Рила
Рила, Картала
983 изтегляния
Изчерпателна документална справка. Благодарности на РДНСК Благоевград и ДНСК.
327.22 KB (pdf) Свали
Отговор на ДНСК от 11.12.2008 г. относно незаконния лифт в ски център Картала
Рила, Картала
798 изтегляния
ДНСК с половин уста признава, че лифта е незаконнен, но признава, че няма достатъчно желание за по-категорични законови действия.
62.35 KB (pdf) Свали
Писмо до ДНСК и ВАП от 25.11.2008 г. относно незаконното строителство на кабинков лифт Картала
Рила, Картала
912 изтегляния
Обръщаме Ви внимание, че:
1. Община Благоевград лъже компетентните органи, че новия ПУП на ски център Картала обхваща и незаконния лифт.
2. Община Благоевград издава разрешителни за строеж върху държавни земи без каквито и да е било актуални права.
50.5 KB (doc) Свали
Писмо от Върховна административна прокуратура за лифта на Картала - 25 март 2010 г.
Рила, Картала
1357 изтегляния
С това писмо ВАП съобщава, че иска нищожност на разрешителните за строеж на лифта на Картала. Най-сетне! РДНСК Благоевград отказва да признае нищожността, което е оспорено от Окръжна прокуратура Благоевград пред Административен съд Благоевград, който със съдебно решение отменя отказа на РДНСК Благоевград. Срещу съдебното решение е подадена касационна жалба и делото ще се гледа във Върховен административен съд на 4 май 2010 г.
214.01 KB (pdf) Свали
Писмо на МОСВ до ДНСК относно незаконния лифт в Бодрост-Картала
Рила, Картала
1762 изтегляния
В края на 2009 г. (11.12.2009 г.) началникът на дирекцията за национален строителен контрол пуска в експлоатация кабинковия лифт в курорта Бодрост-Картала само дни след като Министърът на околната среда и водите го уведомява, че лифтът е построен без ОВОС и в нарушение на три български закона.
1.37 MB (pdf) Свали
Отговор на ВАП относно разрешителното за ползване на незаконния лифт на Картала
Рила, Картала
0 изтегляния
144.33 KB (pdf) Свали
ВАС и ВАП осъдиха РДНСК Бл-град за лифта на Картала
Рила, Картала
0 изтегляния
След съвместната дейност на коалицията, ЕК и ВАП (върх. адм. прокуратура), наскоро излезе окончателно решение 8331/28.06.2010 на ВАС, с което се иска от РДНСК Благоевград да отнеме разрешителните за строеж на лифта на Картала (където заседна Станишев) като нищожни поради липсата на ОВОС. Т.е. очакваме (и трябва да натиснем) да се случи втори прецедент като Краш 2000.
158.24 KB (pdf) Свали