Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.
09 Септ. 2019
43
Справката показва, че общински имот за "жилищно строителство" е оценен и продаден от Община Самоков на цена от 15 лв./кв.м, докато пазарната цена на сходни имоти за "жилищно строителство" в м. Високи рид и вилна зона Ярема варира от 40 до 100 лв./кв.м съгласно обявите за продажби в интернет, вкл. скорошна продажба на съседен имот от същия брокер Людмил Лазаров.
09 Септ. 2019
36
След десетки сигнали до прокуратурата, кмет, областен управител, за незаконната продажба на общинската мера в имот №61 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков, Софийска Окръжна Прокуратура излиза със становище, че мерата е вписана като урбанизирана територия в нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което е изискано от Общината да предприеме корективни действия. Но такива не са предприети.
09 Септ. 2019
37
По повод заменката на Александър Методиев (бат Сали) и други схеми с общински имоти в Община Самоков са изпратени сигнали до прокуратурата, Сметната палата, АДФИ и Омбудсмана. Предоставени са доказателства за занижаване на пазарните оценки при продажбата на общински имоти. Всички сигнали са умаловажени, като единствено районната прокуратура в Самоков потвърждава, че пазарните оценки на Община Самоков са незаконни и силно занижени, но прокуратурата не предприема действия за търсене на отговорност. Изводите на прокуратурата доказват бездействието на институции като Сметна палата, АДФИ и дори Омбудсман.
пазарна оценка на имот №662.25 и №662.38 в м. Високи рид
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот №662.7 в м. Високи рид
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот във в.з. Ярема
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот в гр. Чепеларе
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка за право на строеж върху имот в к.к. Боровец
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имоти в кв. 601 на гр. Самоков
24 Окт. 2014
0
досие на случая Дюни-гейт в Несебър
24 Окт. 2014
0
09 Септ. 2014
1711
Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени от унищожаването през последните години на най-ценния ресурс в България. Настояваме да се предприемат незабавни мерки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси.

Съберете подписи и ги изпратете не по-късно от 13 Септември до: СДП БАЛКАНИ, София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, ет. 1 за Андрей Ралев.

А ако предпочитате, може да се подпишете онлайн на: https://secure.avaaz.org/en/petition/Do_MP_na_RB_Predsedatelya_na_NS_MZH_MOSV_IAG_Spirane_na_unishchozhenieto_na_gorite_v_Blgariya/?eQGjtab

Изберете един от двата начина, за да изразите своята воля за спирането на унищожението на горите на България!
06 Авг. 2009
1189
ГЕРБ започна да изпълнява предизборните си обещания!

Заповед № 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република България

На основание на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от Устройствения правилник на Държавната агенция по горите и във връзка с чл. 14 б, ал. 3, чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите със Заповед№ 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република Българиясе прекратява разглеждането на искания за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд по реда на чл. 14 б от Закона за горите,както и заявления за изключване нагори и земи от горския фонд по реда на чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите за имоти, придобити след замяна след замяна с гори и земи от държавния горски фонд.
Настояване от Народното събрание за публикуване и представяне на информация за всички извършени заменки от страна на Държавната агенция по горите.
13 Март 2009
829
05 Март 2009
793
Комисията отбелязва, че законите, които следва да забранят злоупотребите със замени на земя и гори, влизат в сила от 1 февруари (за горите) и от 1 март (за земята). Комисията щеследи отблизо ефективното прилагане на тези закони.
Всички заповеди за замени на гори за периода 30.04.2008 - 16.01.2009
19 Яну. 2009
894