Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.
Отговор на Министър Кабил на питане за заменките в Народното събраие, 14.03.2008
Вижте колко ревностно минстър Кабил защитава заменките на земи!
90 KB (doc) Свали
Писмен отговор на Министър Кабил на питане на Евдокия Манева за заменките на земеделски фонд
За 2006/2007 г са заменени 15 000 дка държавни земеделнски земи. Прочете за тях и за това каква част от тях са сменили предназначението си на използване в последствие.
75.3 KB (pdf) Свали
Заявление за достъп до обществена информация за заменките от 06.07.2008
Искаме копия на заповедите по алинея 3 на чл. 15б от Закона за горите, за направените замени на гори /заповеди от 29 април 2008 до края на юни 2008/, като премахнете от тях данните, идентифициращи физическите и юридически лица, извършили замени на гори.
184 KB (doc) Свали
Трето писмо до българските институции с цел премахване на заменките на земи
Поредно писмо и поредна протегната ръка за спиране на заменките като механизъв за раздаване и застрояване на българските гори
83.5 KB (pdf) Свали
Бланка за събиране на подписи за горите на хартия
НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!
Ние, долуподписаните категорично настояваме:

1. Парламентът незабавно да обяви пълен мораториум върху всички замени на държавни или общински гори и земи.
2. Замяната на държавни и общински гори, земи и друга собственост да бъде премахната без никакво изключение в Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
3. Да бъде отхвърлено предложената възможност в Закона за горите за продажба на държавни гори, частна държавна собственост.
4. Да бъде отхвърлена предложената възможност за продажба на държавни и общински гори и земи, публична собственост.
5. Извършените от 01.01.2007 г замени на гори и земи да бъдат анулирани или да бъде забранена смяната на предназначението на заменените земи и гори за срок от 20 години.
6. За строителството на ски писти да се плащат всички такси за промяна на предназначението им от гори в застроени места
7. Да не се удължава ловния сезон
99 KB (doc) Свали
Писмо относно Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, 08.01.2009
Уважаеми г-н председател на Народното събрание,
уважаеми г-н председател на Комисията по земеделието и горите,

Обръщаме се към Вас във връзка с разглеждания Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и внасяме наши предложения по последния вариант на текстовете, както поехме ангажимент на среща с г-н Калинов и други представители на Комисията по земеделието и горите, проведена на 19.12.2008 г.
204.5 KB (doc) Свали
Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно Закона за изменение и допълнение на Закона за горите
Нашите предложения в писмен вид.
72.5 KB (doc) Свали
Листовка за протест на 14.01.2009
Изтеглете, разпечатайте и раздайте на познати и непознати, оставете в магазина, училище, университета...
57.5 KB (doc) Свали
Заменки на гори до 16.1.2009
Всички заменки на гори за периода 30.04.2008 - 16.01.2009 в екселски формат с изчисления на площи
23 KB (xls) Свали
Междинен доклад на ЕК от 12.02.2009 г.
Комисията отбелязва, че законите, които следва да забранят злоупотребите със замени на земя и гори, влизат в сила от 1 февруари (за горите) и от 1 март (за земята). Комисията щеследи отблизо ефективното прилагане на тези закони.
78 KB (doc) Свали
Настояване от Народното събрание за публикуване и представяне на информация за всички извършени заменки от страна на Държавната агенция по горите.
444.69 KB (jpg) Свали
Заповед на Председателя на Държавната агенция по горите за мораториум върху промяна на предназначението на заменени гори
ГЕРБ започна да изпълнява предизборните си обещания!

Заповед № 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република България

На основание на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от Устройствения правилник на Държавната агенция по горите и във връзка с чл. 14 б, ал. 3, чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите със Заповед№ 1483 от 05.08.2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите при Министерския съвет на Република Българиясе прекратява разглеждането на искания за предварително съгласуване на изключването на горите и земите от горския фонд по реда на чл. 14 б от Закона за горите,както и заявления за изключване нагори и земи от горския фонд по реда на чл. 14 в, ал. 3 от Закона за горите за имоти, придобити след замяна след замяна с гори и земи от държавния горски фонд.
1.15 MB (pdf) Свали
Подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс
Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени от унищожаването през последните години на най-ценния ресурс в България. Настояваме да се предприемат незабавни мерки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси.

Съберете подписи и ги изпратете не по-късно от 13 Септември до: СДП БАЛКАНИ, София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, ет. 1 за Андрей Ралев.

А ако предпочитате, може да се подпишете онлайн на: https://secure.avaaz.org/en/petition/Do_MP_na_RB_Predsedatelya_na_NS_MZH_MOSV_IAG_Spirane_na_unishchozhenieto_na_gorite_v_Blgariya/?eQGjtab

Изберете един от двата начина, за да изразите своята воля за спирането на унищожението на горите на България!
59.5 KB (doc) Свали