Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.
Решение на ЕК от 05.09.2014 г. по случая със заменките на гори
Решение на Европейската Комисия от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България
502.09 KB (pdf) Свали
Постановление на РП Самоков от 04.10.2017 г. за заменката на бат Сали
По повод заменката на Александър Методиев (бат Сали) и други схеми с общински имоти в Община Самоков са изпратени сигнали до прокуратурата, Сметната палата, АДФИ и Омбудсмана. Предоставени са доказателства за занижаване на пазарните оценки при продажбата на общински имоти. Всички сигнали са умаловажени, като единствено районната прокуратура в Самоков потвърждава, че пазарните оценки на Община Самоков са незаконни и силно занижени, но прокуратурата не предприема действия за търсене на отговорност. Изводите на прокуратурата доказват бездействието на институции като Сметна палата, АДФИ и дори Омбудсман.
2.27 MB (pdf) Свали
Отговор на Софийска Окръжна Прокуратура от 01.08.2016
След десетки сигнали до прокуратурата, кмет, областен управител, за незаконната продажба на общинската мера в имот №61 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков, Софийска Окръжна Прокуратура излиза със становище, че мерата е вписана като урбанизирана територия в нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което е изискано от Общината да предприеме корективни действия. Но такива не са предприети.
742.53 KB (PDF) Свали
Справки от имотния регистър за продажба на имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема)
Справката показва, че общински имот за "жилищно строителство" е оценен и продаден от Община Самоков на цена от 15 лв./кв.м, докато пазарната цена на сходни имоти за "жилищно строителство" в м. Високи рид и вилна зона Ярема варира от 40 до 100 лв./кв.м съгласно обявите за продажби в интернет, вкл. скорошна продажба на съседен имот от същия брокер Людмил Лазаров.
122.83 KB (jpg) Свали