Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.
09 Яну. 2009
1031
Уважаеми г-н председател на Народното събрание,
уважаеми г-н председател на Комисията по земеделието и горите,

Обръщаме се към Вас във връзка с разглеждания Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и внасяме наши предложения по последния вариант на текстовете, както поехме ангажимент на среща с г-н Калинов и други представители на Комисията по земеделието и горите, проведена на 19.12.2008 г.
30 Ноем. -0001
925
НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!
Ние, долуподписаните категорично настояваме:

1. Парламентът незабавно да обяви пълен мораториум върху всички замени на държавни или общински гори и земи.
2. Замяната на държавни и общински гори, земи и друга собственост да бъде премахната без никакво изключение в Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
3. Да бъде отхвърлено предложената възможност в Закона за горите за продажба на държавни гори, частна държавна собственост.
4. Да бъде отхвърлена предложената възможност за продажба на държавни и общински гори и земи, публична собственост.
5. Извършените от 01.01.2007 г замени на гори и земи да бъдат анулирани или да бъде забранена смяната на предназначението на заменените земи и гори за срок от 20 години.
6. За строителството на ски писти да се плащат всички такси за промяна на предназначението им от гори в застроени места
7. Да не се удължава ловния сезон
Адекватно премахване на замените на държавна и общинска собственост от българското законодателство
30 Ноем. -0001
851
30 Ноем. -0001
947
Искаме копия на заповедите по алинея 3 на чл. 15б от Закона за горите, за направените замени на гори /заповеди от 29 април 2008 до края на юни 2008/, като премахнете от тях данните, идентифициращи физическите и юридически лица, извършили замени на гори.