Разни

Списък с книги за природата
Разни
1 изтегляния
Водени от желанието да споделим любовта си към природата с повече хора, събрахме книги, които третират тази тема.
Сред тях има както книги за възрастни, така и за деца и младежи. 
Книгите са научно-популярни.
7.94 MB (pdf) Свали
Наводнения у нас - 2005-2023-та година - обзор
Разни
1 изтегляния

Част от наводненията от последните години.
 

107.53 KB (pdf) Свали
Писмо с предложения за дейности по инвестициите на МОСВ по НПВУ
Разни
3 изтегляния
В продължение на срещата, проведена между МОСВ и представители на неправителствени природозащитни организации, с настоящото писмо внасяме предложения за конкретни дейности, които могат да бъдат изпълнени в оставащия срок, посочен в Регламента за механизма за възстановяване и устойчивост. Те касаят пакет 2 и 3 на инвестиция “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт”.

 
229.66 KB (pdf) Свали
Отворено писмо - апел за спиране на субсидиите за сезонна паша в националните паркове
Разни
4 изтегляния
Коалиция "За да остане природа в България" настоява да се премахнат субсидиите за пашуване на селскостопански животни в трите национални парка, а животновъдите да бъдат компенсирани чрез увеличаване на субсидиите за пашуване на територията на цялата страна. 
203.51 KB (pdf) Свали
Signal to EC for non-compliance with Community law
Разни
5 изтегляния
Сигнал за неспазване на общностното право, по специално на чл. 4, пар. 4 и чл. 6, пар. 1 на Директива 92/43/ЕИО, при планиране и прилагане на Реформа 1 (C5.R1) и Инвестиция 1 (C5.I1) от националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

This is a signal for non-compliance with Community law, in particular with Art. 4, par. 4 and Art. 6, par. 1 of Directive 92/43/EEC, in the planning and implementation of Reform 1 (C5.R1) and Investment 1 (C5.I1) of the Biodiversity Component of the National Recovery and Resilience Plan (RRP) of the Republic of Bulgaria. The main conclusion of the report is that the planned reform and investment do not comply with the latest decisions of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning those articles
203.16 KB (pdf) Свали
145.07 KB (pdf) Свали
Плакат залесяване
Разни
1889 изтегляния
772.99 KB (pdf) Свали
Не мога да се разделя с теб, планина
Разни
3041 изтегляния
6.79 MB (mp3) Свали
Велошествие на 15 май - листовки и призив
Разни
1215 изтегляния
365.69 KB (JPG) Свали
Покана за 15 май
Разни
1165 изтегляния
821.08 KB (pdf) Свали
Призив за 15 май
Разни
1864 изтегляния
26.5 KB (doc) Свали
Необходими действия за приемане на план за управление на ПП „Рилски манастир”
Разни
712 изтегляния
50.5 KB (doc) Свали
Медиен мониторинг за шествието на 7 октомври 2008
Разни
1770 изтегляния
"Алфа Рисърч": 73% от българите са срещу изсичането и унищожаването на горите
За над 58% сериозен проблем е и незаконното строителство, сочи национално представително проучване на обществените нагласи за опазването на природата в България, проведено от "Алфа Рисърч"
3.43 MB (doc) Свали
Правото - на по-силния
Разни
1674 изтегляния
Историята на една уволнена служителна от МОСВ
58 KB (doc) Свали
Сертификат Зелената къща
Разни
759 изтегляния
123.5 KB (doc) Свали
Писмо относно финансиране на Националните паркове
Разни
833 изтегляния
Молба за организиране на Работна група към Постоянната комисия по околна среда и води за обсъждане на финансирането на Дирекциите на Националните паркове
45 KB (doc) Свали
Залесяване Дълбоки 06.12.2008
Разни
1231 изтегляния
Залесяване „Засади живот – подай ръка”
с. Дълбоки, Старозагорско 6 декември 2008 г.

Залесяването „Засади живот – подай ръка” ще се проведе на 6 декември, събота, край с. Дълбоки, Старозагорско. Срещата на участниците е в събота, 6 декември 2008 г., 9.30 часа на баня Пиперка в Стара Загора. Осигурен е автобусен транспорт до мястото на залесяването при предварително записване.
Очаква се около 50 доброволеца да подготвят почвата за залесяване напролет и засадят около 150 фиданки (с кедър или други видове)– начало на нова обща гора. Организатори са сдружение „Самаряни” (www.samaritans.bg) в партнъорство с екологично сдружение „За Земята” и Граждани за Рила. Методическо ръководство, инструменти и фиданки се осигуряват от Регионална дирекция по горите – Стара Загора и Държавно горско стопанство - Стара Загора.
285.5 KB (doc) Свали
Уведомление за спешна акция за ГОРИТЕ
Разни
850 изтегляния
17.12.2008, 19.00 часа. Още продължава заседанието на Комисията по земеделие и гори, на което се разглеждат промени в Закона за горите. До момента имаме информация за следните решения: прието е изключението за ски писти и съоръжения - че няма да има нужда да се изключват от горския фонд; замените ще продължат допълнително още 9 месеца от датата на приемане на промените в Закона; държавни гори ще могат да бъдат продавани (но не публична държавна собтсвеност, това поне е отпаднало).

Изключително много се бърза Закона за горите да бъде приет в предложения пагубен вид! Ето защо, позовавайки се на на чл.8 ал.2 от ЗСММ, изпратихме уведомление до Общината за организиране на спешна демонстрация утре, 18.12.2008, четвъртък. По-късно ще бъде качена допълнителна информация. Важно е да се демонстрира обществения интерес преди да е станало твърде късно!
36.5 KB (doc) Свали
Флаер (на една странница) 18.12.2008
Разни
1213 изтегляния
37 KB (doc) Свали
Флаер (на две странници) 18.12.2008
Разни
1365 изтегляния
39.5 KB (doc) Свали
Декларация за исканията на студентите
Разни
2282 изтегляния
Тази декларация беше връчена на председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински на 19.12.2008.
33 KB (doc) Свали