Витоша

Карта на нова ски зона в Природен парк Витоша
Витоша
7539 изтегляния
Хиляди тонове желязо и добре познати ни булдозери заплашват любимата ни Витоша.

Ето какво стана ясно от карта на планирана ски зона на Витоша, която коалицията получи в бял плик без посочен обратен адрес през август 2008 г.

Върху територия от само 4 кв.км ще бъдат разположени изключително голям брой съоръжения – 29 писти и 17 лифта и влека. Планират се 7 нови лифта и 6 нови влека. Ще се удвоят километрите на пистите – към съществуващите 12 км ще се добавят нови 13 километра писти. Осем километра от старите писти ще бъдат премодифицирани.

Съгласно действащият план за управление на Природен парк Витоша строителството на нови ски съоръжения е забранено.

Заради новите писти ще бъдат изсечени минимум 200 дка смърчови гори и урбанизирани 300 дка високопланински пасища. Ски зоната се планира на границата на Торфения резерват и резерват Бистришко бранище, които се охраняват най-строго и достъпът на хора в тях е забранен.

От декември миналата година всички работещи ски съоръжения на Витоша са собственост на фирмата „Витоша ски” АД. Тя е свързана с концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД, тъй като в ръководството и на двете фирми е вписан един и същ човек - Петър Георгиев Петров. И двете фирми са собственост на офшорни компании, така че не е ясно кой фактически стои зад тях.

Разработката на ски зоната е на архитектурната фирма „Ивис”, която стои зад дизайна на ски зона Банско в Национален парк Пирин и неразрешената ски зона „Паничище-Езерата-връх Кабул” в Национален парк Рила.

В момента на Витоша се копае и се планира още по-здраво разораване с пари с неизвестен произход.
625.3 KB (JPG) Свали
Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски АД в района на център Алеко в Природен парк Витоша
Витоша
1004 изтегляния
Под предлог, че се отстраняват 19 броя морени от връзката между Синята писта и писта Лалето, фирмата е разорала големи площи, използвала е нерегламентирано взривове и е качила на терен тежка техника. Това е грубо нарушение на плана за управление на Природния парк, на националното законодателство (Закона за опазване на околната среда Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на територията) и на европейското законодателство (Директива за хабитатите и Директива за птиците).
44.5 KB (doc) Свали
Сигнал институции Витоша 08.10.2008
Витоша
928 изтегляния
80 KB (doc) Свали
Сигнал РДНСК и СО Витоша 08.10.2008
Витоша
1073 изтегляния
78 KB (doc) Свали
Закононарушенията на Витоша
Витоша
870 изтегляния
Нова ски зона в Природен парк Витоша не може да се изгради законно. Въпреки това, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Държавната агенция по горите и Столичната община са дали разрешение на фирмата „Витоша ски” АД да проектира ски зоната в парка. Прочете защо това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно, както и за другите противозаконни действия на "Витоша ски".
27.5 KB (doc) Свали
Отговор на РДГ-София за нарушенията
Витоша
1011 изтегляния
Отговор на Ругионална дирекция по горите в София на запитване от WWF за предприетите действия по случая с унищожаването територия от ПП "Витоша". Съдържа ценни данни за размера на нарушенията и унищожената природа - витошки морени и местообитания.
1.12 MB (pdf) Свали
Подробен устройствен план на нова ски зона на Витоша
Витоша
1417 изтегляния
В момента тече "запознаване на обществото и събиране на неговото мнение" относно проекта за нова ски зона на Витоша. За целта, всеки може да си хване градския транспорт/алтернативно - градското задръстване и да стигне след 2 часа и 30 минути до долната лифтена станция на Симеоновски лифт. Там след ЗАПИСВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: три имена и ЕГН, "всеки" може да види картата - проект на нов подробен устройствен план на ски зона "Алеко". Не може да се вземе копие, не може да снима, може само да се разгледа една специализирана карта, която е доста трудно разбираема.

Ние ходихме няколко пъти и сами направихме карта, за да може да ви я покажем в сайта, за да може вие наистина да я видите!!! Срокът за връчване на становище относно планираната незаконна ски зона "Алеко" е кратък - само до 28.11.2008.

Както виждаме от интернет страницата на Витоша ски, становища и мнения могат да се депозират в офиса на фирмата, на факс 02 8164569 или на пощенски адрес: гр. София1142, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" №4.
720.42 KB (jpg) Свали
Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”
Витоша
804 изтегляния
София, 28.11.2008

І. На първо място отбелязваме с голямо безпокойство нарушената процедура по достъпа до доклада за ЕО и ОС. Съгласно обявеното по чл.20, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, съобщението за провеждане на консултации по докладите трябва да съдържа обозначаване на място и време за публичен достъп. В случая със съобщението е определен срок за запознаване с докладите и внасяне на становища работните дни в периода 11.11. – 28.11. 2008 г.. Отделно от очевидното нарушения – определяне на един и същ срок за достъп до информацията и изразяване на становище по доклада, констатирахме друго изключително сериозно нарушение.
152.5 KB (doc) Свали
Искане до Министерството на околната среда и води за природен парк 'Витоша'
Витоша
840 изтегляния
Искане за препратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробен устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”.

Настояваме за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.

110.5 KB (doc) Свали
Искане до Столична община за Природен парк 'Витоша'
Витоша
830 изтегляния
Настояване за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.
39.5 KB (doc) Свали
Бланка за събиране на подписи за Витоша на хартия
Витоша
1058 изтегляния
Това е най-лесния начин за масово информиране на хората. Разпечатайте подписката и събирайте подписи от приятели, съседи, целия квартал... Оставете бланки в близкия магазин, читалище, кино...

Попълнените бланки изпращайте на адрес:
София 1233, кв. Банишора, бл. 54, вх. Д, ап. 86
за Йорданка Динева,
Българска фондация Биоразнообразие,
Кампания „За да остане природа в България!”
48 KB (doc) Свали
Писмо на Столична община с изходящ номер ГР-70-00-834, относно проекта на Витоша ски АД
Витоша
2233 изтегляния
Писмото е подписано от кмета Бойко Борисов и с него се дава съгласие «Витоша ски» АД да изработи проект за подробен устройствен план за нова ски зона в Природен парк Витоша.

Проблемните моменти около писмото:

1. Писмото е на бланка на Главния архитект на Столична община Петър Диков, но е подписано от кмета Бойко Борисов.
2. Писмото няма дата.
3. Подписът под писмото има разлики с положения от Бойко Борисов подпис в студиото на Нова телевизия през лятото на 2008 г., снимки от който са тиражирани в различни информационни интернет сайтове.

Природозащитниците се обръщат към кмета Бойко Борисов да разясни негов ли е подписът под писмото с изходящ номер ГР-70-00-834, давал ли е съгласие фирмата «Витоша ски» АД да изработи подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко” в Природен парк Витоша, и ако е така, на коя дата е подписано това съгласувателно писмо.
687.38 KB (JPG) Свали
сп. TEMA: На лов за директори на паркове 1 част
Витоша
800 изтегляния
1.37 MB (pdf) Свали
сп. TEMA: На лов за директори на паркове 2 част
Витоша
616 изтегляния
1.93 MB (pdf) Свали
Отговор от ДГС - София за таксите платени от Витоша ски през 2008 г.
Витоша
894 изтегляния
86.56 KB (jpg) Свали
Писмо от РУГ-София за нарушенията извършени през октомври 2008 на Алеко
Витоша
900 изтегляния
1.96 MB (pdf) Свали
Какво се случи през октомври 2008 на Алеко
Витоша
891 изтегляния
Взривяват Витоша!
Под носа на ВСИЧКИ държавни институции в Природния парк на Столицата се извършва престъпление Този път ще настояваме за реално наказание и ви предлагаме заедно, ежедневно да „безпокоим” отговорните инстанции и да видим за първи път закона в действие На 10 октомври 2008 г. коалицията от 30 неправителствени организации «За да остане природа в България» проведе съвместна проверка с държавни институции на незаконни дейности в Природен парк Витоша.
35 KB (doc) Свали
Право на отговор на Директора на Парк Витоша: ИСТИНАТА Е В ПОДРОБНОСТИТЕ
Витоша
832 изтегляния
Тома Белев:
Поводът на настоящия отговор е статията „ Над полите на Витоша” от бр.37 т.г. на вестник Капитал, който в рамките на правото на отговор любезно ни даде възможност да разпръснем няколко от масовите заблуди и митове за Природния парк Витоша, намерили отражение и в коментираната статия.

През последните две години, не без помощта на една група заинтересовани от приватизацията на планината лица, се разпространяват редица заблуди, които е добре да бъдат разпръснати, за да не остане истината.
90.5 KB (doc) Свали
Информационна брошура за плановете на Витоша
Витоша
768 изтегляния
Брошурата е изготвена и с актуалност към 25.09.2009. Може да се разпечатва и разпространява от всеки!
1.04 MB (pdf) Свали
Решение на МОСВ за ПП Витоша
Витоша
705 изтегляния
С това решение министър Караджова отменя положителното решение на РИОСВ-София по оценка за околна среда и оценка за съвместимост с натура 2000. С положителното решение проектът практически щеше да бъде съгласуван.
Ако Витоша ски АД не обжалват в съда, това практически прекратява процедурата.
В случай, че Витоша ски искат пак да движат проекта си, трябва да започнат отначало - т.е. нови доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост, ново съгласуване и обществени консутлации.
2.42 MB (pdf) Свали