Витоша

Защо поправката „Витоша ски” в Закона за горите е безпрецедентно лобистка?
Витоша
5241 изтегляния
Съпоставка между настоящите текстове в Закона за горите и новите предложени текстове и обяснение какви облаги ще произтекат за Витоша ски, ако тези поправки бъдат приети от Парламента.
228.78 KB (pdf) Свали
СТАНОВИЩЕ на АБТТА и на БААТ по предложенията за изменения в действащия ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Витоша
1576 изтегляния
Ние, членовете на АБТТА и БААТ, обединяващи компании, чиято професионална територия е туризмът в България, считаме за неприемливо приемането на законодателни решения, които касаят българския туристически бранш, без предварително съгласуване с нас – неговите представители. Забавящото се с година приемане на нов закон за туризма, вече дава негативните си плодове. Бавната реакция във връзка със застрояването в големите курорти през последното десетилетие превърна България в страната с най-ниска заетост на легловата база в ЕС – под 20% на годишна база!
213 KB (doc) Свали
Алтернативни предложения по ЗИД на Закона за горите, изготвени от НПО
Витоша
980 изтегляния
На 28.12.2011 Министерски съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Следното предложение представлява компромисен вариант, който позволява развитието на ски спорта и ползването на горите в България от всички, без да унищожава това най-ценно богатство.
74.41 KB (pdf) Свали
Програма за планиниадата за Витоша на 22.01.2012
Витоша
1179 изтегляния
Пълната програма на събитието в неделя. Заповядайте!
Организатори: инициативна група от скиори, сноубордисти и любители на планината "Ride 4 Vitosha"; Koaлиция "За да остане природа"; партньори: Българска федерация по катерене и алпинизъм; Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил; Maгазини "Стената", печатница "Булгет"
77.63 KB (jpg) Свали
Приватизационен договор, с който 'Витоша ски' придобива 100% от 'Въжени линии' ЕАД - Витоша
Витоша
5310 изтегляния
Ето го прословутият приватизационен договор, с който "Витоша ски" приватизира съоръженията на Витоша! Договорът е сключен на 20.12.2007 г. „Витоша ски” е задължена по силата на приватизационния договор да инвестира в подмяната на съоръженията на Витоша. Такива инвестиции досега не са направени, което е едно от нарушенията на приватизационния договор за три лифта на Витоша – от Симеоново до х. „Алеко”, от Драгалевци до Голи връх (лифта „Бай Кръстьо”) и лифта Копитото, който не работи от над 10 години. "Витоша ски" е нарушила и клаузите за запазването на дейността на съоръженията, както и за поддържането на работни места
4.81 MB (pdf) Свали
Договор за отдаване под наем на ски писта 'Заека' на Алеко от Държавната агенция за младежта и спорта на Българската федерация по ски
Витоша
1888 изтегляния
През 2008 г. председателят на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева отдава без конкурс за 5 години следните сгради и съоръжения – стационарен влек „Заека“ (Алеко); сграда долна лифтова станция „Алеко” с обща разгърната застроена площ 289 кв. м.; техническа сграда финал писти ски-бягане и алпийски дисциплини „Лалето” с обща разгърната застроена площ 483 кв.м.; съоръжения, част от инсталация за изкуствен сняг – 2100 м, тръбна инсталация, 20 резервоара, бент, водохващане, подпорни стени, помпени агрегати, кабелизация на пистата; десет броя бунгала в местност „Игликина поляна” с обща разгърната застроена площ 385 кв.м., или изброените съоръжения и общо застроена площ 1157 кв.м. за сумата 2950 лв. месечно.

Запознайте се с откритото писмо на "Зелените" по повод на схемите за печалба от този влек, както и на вече двугодишното нефунциониране на съоръжението.
394.21 KB (pdf) Свали
Гражданска позиция на служителите на ПП Рила
Витоша
888 изтегляния
897.18 KB (pdf) Свали
Становище на служителите на ПП Странджа в подкрепа на Тома Белев
Витоша
1141 изтегляния
С настояване за извършване на проверка на конкурса, с който Тома Белев беше отстранен от поста директор на ПП Витоша.
536.52 KB (JPG) Свали
Позиция на служители от отдел 'Растително и гъбно разнообразие и ресурси' към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
Витоша
969 изтегляния
относно процедурата на избор на директор на ДПП "Витоша"
4.32 MB (pdf) Свали
Становище на БФБ относно проведения конкурс за директор на ПП Витоша
Витоша
992 изтегляния
73.06 KB (pdf) Свали
Позиция на служители и преподаватели в Софийски университет относно процедурата и избора на нов директор на ПП 'Витоша'
Витоша
946 изтегляния
1.54 MB (pdf) Свали
Обществено проучване за нагласата на Софианци за Витоша и развитието на ски-туризма 'Столичани за състоянието на ПП Витоша'
Витоша
947 изтегляния
2.39 MB (pdf) Свали
'Достъпност на ПП Витоша'
Витоша
1018 изтегляния
203 KB (ppt) Свали
Скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище в полите на Витоша
Административна преписка на РИОСВ София във връзка с изграждане на вилно селище в 5 съседни имоти върху обща площ от над 20 дка в м. Високи рид, с. Ковачевци, Община Самоков, разкрива потенциална корупционна схема в екоинспекцията.

След като през 2011 г. бившият директор на РИОСВ инж. Стефан Борисов изисква извършването на пълна екооценка на инвестиционното предложение за вилното селище, през 2014 г. новият директор на РИОСВ София - инж. Ирена Петкова съгласува инвестиционното предложение без екооценка, пренебрегвайки изцяло мотивите на предшественика си от 2011 г. Инвеститори

По конкретно, през 2011 г. с решения по реда на ЗООС и ЗБР директорът на РИОСВ София постановява да бъде извършена екологична оценка и оценка за съвместимост на подробните устройствени планове (ПУП-ПЗ) на 5-те ИП за вилни сгради, внесени в РИОСВ от различни възложители, но в един и същи ден - 22.07.2010 г.

През 2014 г., с нови 5 решения на директора на РИОСВ инж. Ирена Петкова първоначалната процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост на 5-те ПУП-ПЗ е прекратена, тъй като отново в един и същи ден - 04.07.2014 г., възложителите оттеглят ПУП-ПЗ. Месец по-късно, отново в един и същи ден - 13.08.2014 г., възложителите внасят за втори път първоначалните си инвестиционните предложения за 5-те съседни имота. Противно на изискванията на ЗООС и ЗБР, с 5 писма от края на 2014 г. директорът на РИОСВ съгласува 5-те ИП, като информира възложителите, че ИП не подлежат вече на процедури по преценка необходимостта от оценка за съвместимост по реда на ЗБР, което на практика означава, че ИП не подлежат на съгласуване и по реда на ЗООС. Ако ЗООС и ЗБР бяха приложени коректно от директора на РИОСВ София, то инвестиционните предложения е следвало отново да бъдат подложени на процедури по преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, доколкото нормативните критериите за прилагането на тези процедури към 2014 г. не се отличават значително от съответните нормативни критерии към 2011 г.

Гореописаната схема, имаща за цел компетентният орган да "спести" на възложителите на ИП задължителните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР, често изискващи допълнително време и средства, се счита за индикация за наличието на систематично прилагана корупционна схема. За съжаление, тази схема не само предлага на определени възложители конкурентно предимство, но създава риск и за значително отрицателно въздействие върху околната среда, в случая на Витоша.
2.11 MB (pdf) Свали
Доклад на МОСВ относно скандално разрешение за вилно селище на Витоша
Витоша
0 изтегляния
С доклад на МОСВ и инспектората към МОСВ е върната за преразглеждане скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище върху биокоридора между Витоша и Плана.

Действията на МОСВ са по сигнали до прокуратурата и министерството, с които бе изискано да се провери поредната схема за прокарване на мащабни проекти, раздробени на малки парчета (т.нар. salami-slicing), с цел заобикаляне на еколигичните норми. При проверката на екоминистерството е установено, че проектът неправомерно е раздробен на по-малки части с инвеститори, които се явяват свързани лица, и че при одобряването на отделните части са допуснати редица нарушения на българското природозащитно законодателство.
2.97 MB (pdf) Свали
Протокол от проверка строителств ов ПП Витоша, 9.11.2015
Витоша
786 изтегляния
Разорана е площ от 10 - 12 дка в района на Алеко. Извършителят е "неизвестен". Установено е и друго строителство.
4.24 MB (pdf) Свали
Решение №224/25.07.2011 г.
Витоша
0 изтегляния
С решение №224/25.07.2011 г. Министърът на околната среда и водите отново отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП за нова туристическа и ски зона Алеко. Няма ново произнасяне на РИОСВ София.
1.8 MB (pdf) Свали
Решение №262/13.10.2009 г.
Витоша
0 изтегляния
С решение №262/13.10.2009 г. Министърът на околната среда и водите отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП за нова туристическа и ски зона „Алеко“.
227.18 KB (pdf) Свали
Решение №1883/02.08.2011 г.
Витоша
0 изтегляния
Решение на 5-членен състав, с което потвърждава решението на по-долната инстанция, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) трябва да преразгледа решението си да отхвърли одобрената от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на ски зона „Алеко“.
157.58 KB (pdf) Свали
Екологична оценка /ЕО/ на СПУП Алеко
Витоша
0 изтегляния
Изготвена е екологичната оценка на специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона „Алеко“.
3.73 MB (pdf) Свали