Витоша

20 Яну. 2012
1183
Пълната програма на събитието в неделя. Заповядайте!
Организатори: инициативна група от скиори, сноубордисти и любители на планината "Ride 4 Vitosha"; Koaлиция "За да остане природа"; партньори: Българска федерация по катерене и алпинизъм; Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил; Maгазини "Стената", печатница "Булгет"
18 Яну. 2012
982
На 28.12.2011 Министерски съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Следното предложение представлява компромисен вариант, който позволява развитието на ски спорта и ползването на горите в България от всички, без да унищожава това най-ценно богатство.
09 Яну. 2012
1579
Ние, членовете на АБТТА и БААТ, обединяващи компании, чиято професионална територия е туризмът в България, считаме за неприемливо приемането на законодателни решения, които касаят българския туристически бранш, без предварително съгласуване с нас – неговите представители. Забавящото се с година приемане на нов закон за туризма, вече дава негативните си плодове. Бавната реакция във връзка със застрояването в големите курорти през последното десетилетие превърна България в страната с най-ниска заетост на легловата база в ЕС – под 20% на годишна база!
05 Яну. 2012
5247
Съпоставка между настоящите текстове в Закона за горите и новите предложени текстове и обяснение какви облаги ще произтекат за Витоша ски, ако тези поправки бъдат приети от Парламента.
28 Окт. 2009
708
С това решение министър Караджова отменя положителното решение на РИОСВ-София по оценка за околна среда и оценка за съвместимост с натура 2000. С положителното решение проектът практически щеше да бъде съгласуван.
Ако Витоша ски АД не обжалват в съда, това практически прекратява процедурата.
В случай, че Витоша ски искат пак да движат проекта си, трябва да започнат отначало - т.е. нови доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост, ново съгласуване и обществени консутлации.
От кого зависи ще могат ли да се карат ски на Витоша тази зима?
23 Окт. 2009
5445
Природозащитници отхвърлят твърдения на „Витоша ски” АД и Българската федерация по ски

София, 23 октомври 2009 – През последните седмици представители на фирмата «Витоша ски» АД - собственик на ски съоръженията в център Алеко на Витоша - и на Българската федерация по ски непрекъснато изнасят неверни факти и превратни тълкувания за център Алеко, ски сезона в Природен парк Витоша и ролята на държавните институции - дирекцията на Природен парк Витоша и изпълнителната агенция по горите.
06 Окт. 2009
835
Тома Белев:
Поводът на настоящия отговор е статията „ Над полите на Витоша” от бр.37 т.г. на вестник Капитал, който в рамките на правото на отговор любезно ни даде възможност да разпръснем няколко от масовите заблуди и митове за Природния парк Витоша, намерили отражение и в коментираната статия.

През последните две години, не без помощта на една група заинтересовани от приватизацията на планината лица, се разпространяват редица заблуди, които е добре да бъдат разпръснати, за да не остане истината.
18 Авг. 2009
905
Взривяват Витоша!
Под носа на ВСИЧКИ държавни институции в Природния парк на Столицата се извършва престъпление Този път ще настояваме за реално наказание и ви предлагаме заедно, ежедневно да „безпокоим” отговорните инстанции и да видим за първи път закона в действие На 10 октомври 2008 г. коалицията от 30 неправителствени организации «За да остане природа в България» проведе съвместна проверка с държавни институции на незаконни дейности в Природен парк Витоша.
Писмо от РУГ-София за нарушенията извършени през октомври 2008 на Алеко
18 Авг. 2009
900
Отговор от ДГС - София за таксите платени от Витоша ски през 2008 г.
18 Авг. 2009
894
СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Природен парк Витоша

Тома Белев - директор на ДПП Витоша

В Дирекцията на Природен парк Витоша постъпи съобщение за организиране на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на Специализиран устройствен план на Туристическа и ски зона Алеко в Природен парк Витоша. Общественото обсъждане се организира от „Витоша ски” АД на 14.07.2009 г. от 10.00 часа в зала 3 на Националната спортна академия.
Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”
29 Юни 2009
2082
София, 29.06.2009

І. Становище по процедурата

Консултациите по доклада по екологична оценка на сПУП на ски-зона Алеко са незаконни, тъй като заданието за изработването на този СПУП не е получило одобрението на Столична община (СО). Следователно, според ЗУТ, инвеститорът няма право да проектира. Въпреки това, "Витоша ски" АД са изработили проект на СПУП без разрешението на СО, давано във вид на одобрение на задание за проектиране. От гледна точка на правото и закона, такъв проект не съществува в правния мир.
сп. TEMA: На лов за директори на паркове 2 част
12 Март 2009
616
сп. TEMA: На лов за директори на паркове 1 част
12 Март 2009
800
06 Яну. 2009
2236
Писмото е подписано от кмета Бойко Борисов и с него се дава съгласие «Витоша ски» АД да изработи проект за подробен устройствен план за нова ски зона в Природен парк Витоша.

Проблемните моменти около писмото:

1. Писмото е на бланка на Главния архитект на Столична община Петър Диков, но е подписано от кмета Бойко Борисов.
2. Писмото няма дата.
3. Подписът под писмото има разлики с положения от Бойко Борисов подпис в студиото на Нова телевизия през лятото на 2008 г., снимки от който са тиражирани в различни информационни интернет сайтове.

Природозащитниците се обръщат към кмета Бойко Борисов да разясни негов ли е подписът под писмото с изходящ номер ГР-70-00-834, давал ли е съгласие фирмата «Витоша ски» АД да изработи подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко” в Природен парк Витоша, и ако е така, на коя дата е подписано това съгласувателно писмо.
30 Ноем. -0001
1063
Това е най-лесния начин за масово информиране на хората. Разпечатайте подписката и събирайте подписи от приятели, съседи, целия квартал... Оставете бланки в близкия магазин, читалище, кино...

Попълнените бланки изпращайте на адрес:
София 1233, кв. Банишора, бл. 54, вх. Д, ап. 86
за Йорданка Динева,
Българска фондация Биоразнообразие,
Кампания „За да остане природа в България!”
30 Ноем. -0001
836
Настояване за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.
30 Ноем. -0001
844
Искане за препратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробен устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”.

Настояваме за:

- прекратяване на процедурата по Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”;

- подновяване на процедурата по одобрение на Оценка за съвместимост (ОС) на Подробния устройствен план само, ако Планът на туристическа и ски-зона „Алеко” бъде преработен и изключи изграждането на нови сгради, паркинги, ски и лифтови съоръжения, ски писти, както и ако изключи обособяването на зони различни от посочените в Плана за управление на ПП Витоша;

- не засягане на парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект;

- подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти;

За изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.

30 Ноем. -0001
808
София, 28.11.2008

І. На първо място отбелязваме с голямо безпокойство нарушената процедура по достъпа до доклада за ЕО и ОС. Съгласно обявеното по чл.20, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, съобщението за провеждане на консултации по докладите трябва да съдържа обозначаване на място и време за публичен достъп. В случая със съобщението е определен срок за запознаване с докладите и внасяне на становища работните дни в периода 11.11. – 28.11. 2008 г.. Отделно от очевидното нарушения – определяне на един и същ срок за достъп до информацията и изразяване на становище по доклада, констатирахме друго изключително сериозно нарушение.