Витоша

30 Ноем. -0001
1440
В момента тече "запознаване на обществото и събиране на неговото мнение" относно проекта за нова ски зона на Витоша. За целта, всеки може да си хване градския транспорт/алтернативно - градското задръстване и да стигне след 2 часа и 30 минути до долната лифтена станция на Симеоновски лифт. Там след ЗАПИСВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: три имена и ЕГН, "всеки" може да види картата - проект на нов подробен устройствен план на ски зона "Алеко". Не може да се вземе копие, не може да снима, може само да се разгледа една специализирана карта, която е доста трудно разбираема.

Ние ходихме няколко пъти и сами направихме карта, за да може да ви я покажем в сайта, за да може вие наистина да я видите!!! Срокът за връчване на становище относно планираната незаконна ски зона "Алеко" е кратък - само до 28.11.2008.

Както виждаме от интернет страницата на Витоша ски, становища и мнения могат да се депозират в офиса на фирмата, на факс 02 8164569 или на пощенски адрес: гр. София1142, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" №4.
30 Ноем. -0001
1016
Отговор на Ругионална дирекция по горите в София на запитване от WWF за предприетите действия по случая с унищожаването територия от ПП "Витоша". Съдържа ценни данни за размера на нарушенията и унищожената природа - витошки морени и местообитания.
30 Ноем. -0001
875
Нова ски зона в Природен парк Витоша не може да се изгради законно. Въпреки това, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Държавната агенция по горите и Столичната община са дали разрешение на фирмата „Витоша ски” АД да проектира ски зоната в парка. Прочете защо това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно, както и за другите противозаконни действия на "Витоша ски".
Сигнал РДНСК и СО Витоша 08.10.2008
30 Ноем. -0001
1073
Сигнал институции Витоша 08.10.2008
30 Ноем. -0001
928
30 Ноем. -0001
1008
Под предлог, че се отстраняват 19 броя морени от връзката между Синята писта и писта Лалето, фирмата е разорала големи площи, използвала е нерегламентирано взривове и е качила на терен тежка техника. Това е грубо нарушение на плана за управление на Природния парк, на националното законодателство (Закона за опазване на околната среда Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на територията) и на европейското законодателство (Директива за хабитатите и Директива за птиците).
30 Ноем. -0001
7573
Хиляди тонове желязо и добре познати ни булдозери заплашват любимата ни Витоша.

Ето какво стана ясно от карта на планирана ски зона на Витоша, която коалицията получи в бял плик без посочен обратен адрес през август 2008 г.

Върху територия от само 4 кв.км ще бъдат разположени изключително голям брой съоръжения – 29 писти и 17 лифта и влека. Планират се 7 нови лифта и 6 нови влека. Ще се удвоят километрите на пистите – към съществуващите 12 км ще се добавят нови 13 километра писти. Осем километра от старите писти ще бъдат премодифицирани.

Съгласно действащият план за управление на Природен парк Витоша строителството на нови ски съоръжения е забранено.

Заради новите писти ще бъдат изсечени минимум 200 дка смърчови гори и урбанизирани 300 дка високопланински пасища. Ски зоната се планира на границата на Торфения резерват и резерват Бистришко бранище, които се охраняват най-строго и достъпът на хора в тях е забранен.

От декември миналата година всички работещи ски съоръжения на Витоша са собственост на фирмата „Витоша ски” АД. Тя е свързана с концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД, тъй като в ръководството и на двете фирми е вписан един и същ човек - Петър Георгиев Петров. И двете фирми са собственост на офшорни компании, така че не е ясно кой фактически стои зад тях.

Разработката на ски зоната е на архитектурната фирма „Ивис”, която стои зад дизайна на ски зона Банско в Национален парк Пирин и неразрешената ски зона „Паничище-Езерата-връх Кабул” в Национален парк Рила.

В момента на Витоша се копае и се планира още по-здраво разораване с пари с неизвестен произход.
Становище на Българската федерация по катерене и алпинизъм, Българската федерация по спелеология и Българската федерация по ски свободен и екстремен стил относно плановете за разширяване на ски законата в ПП Витоша
2769
Становище на Българската федерация по катерене и алпинизъм, Българската федерация по спелеология и Българската федерация по ски свободен и екстремен стил относно плановете за разширяване на ски законата в Природен парк Витоша.
Становище относно планове, икономически интереси и натиск за разширяване на ски зоната в ПП 'Витоша'
2002
Становището е изготвено от Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА), Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) и Българска федерация по спелеология (БФСп)