Лобиране / Социологически проучвания

Отношението на българите към опазване на природата и биоразнообразието - 2005
Проучване на Българска фондация Биорзнобразие и Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ)
290.44 KB (pdf) Свали
Обществените нагласи по темите за опазване на природата в България и за степента на възприемане на зеления начин на живот - 2007
Проучване на Българка фондация Биоразнообразие и Института по социология при БАН.


Кратък анализ: по-важните резултати от изследването са: Значимостта на защитата на природата в България е в следния ред - първите три проблема с одобрение от над 90% от анкетираните са - изсичане на горите (98.8), изпускане на язовирите и опасността от приливна вълна (94.7%), презастрояването на Черноморското крайбрежие (92%). Градацията на следващите проблеми е - бездомните кучета и котки (83.7%), презастрояването в курорта Пампорово (79.2%), строежът на минивецове по реките (68.1%), изграждането на Супер Боровец (67.8%), строежът на ски писти в национален парк Пирин (66.4%), проектът за разширяване на ски зона Паничище и навлизането в национален парк “Рила” (62.0%).

Eдна от най-интензивно обсъжданите теми през последната година е включването (и изключването) на територии в мрежата “Натура 2000”. За тази природозащитна кампания са чували 78.4% от анкетираните – най много в сравнение с останалите, предложени за оценка. Подкрепят я 59.9% от тях. По-ниският дял на подкрепящите кампанията в сравнение с информираните за нея се дължи на по-ниската осведоменост за предимствата за местните хора от включването на природни територии в мрежата. По този въпрос общественото мнение остава в значителна степен неинформирано – предимства за местните хора има според 34.8% и няма според – 17.2%, не могат да преценят близо половината (47.9%) от анкетираните.

По-малко от една трета са тези, отбелязали , че практикуват във всекидневието си форми на зелен начин на живот – използват енергоспестяващи крушки и уреди (39.7%), събират отпадъците разделно (38.9%), имат у себе си платнена торбичка за пазар, избягвайки ползването на полиетиленови (39.7%), карат колело (22.8%).

Когато купуват хранителни продукти – 46.5% от запитаните се интересуват от това дали са биологични. Същият дял - 45.8% - отговорят, че не се интересуват от биологичните храни. По този въпрос има ясна поляризация на мненията. Сред причините за липсата на интерес към биологичните храни важна роля играе слабото доверие в производителите – 83.8% отговарят,че не вярват на хората, които предлагат продуктите си като биологични храни на пазара. Доверяващите се на производителя са – 16.2%. Анкетираните не вярват и на търговците. Най честият отговор е – търговците мамят с етикета «биопродукт» - 41.6%, няма достатъчно предлагане – 18.2% е мнението по-често изразявано от жителите на малките населени места, много са скъпи – твърдят 15% от анкетираните. В сравнение с предходни проучвания се установява нарастване на гражданската активност за опазване на природата.

Цялата анкета може да видите в документа
121 KB (doc) Свали
Проучване на обществените нагласи за опазване на природата в България - септември 2008
Представително проучване на общественото мнение, проведено от агенция "Алфа рисърч", по молба на международната природозащитна организация WWF показва интересни резултати:

Петте основни проблема според пълнолетните българи са изсичането на горите, незаконното строителство, замърсяването със смет, презастрояването на планини и Черноморието, липсата на достатъчно грижи от страна на държавата за околната среда.

Трима от всеки четирима българи счита, че държавата не полага достатъчно грижи, за да опазва и управлява добре българската гора.

Повече от половината анкетирани не одобряват т. нар. замени на държавни гори.

Четирима от всеки петима българи подкрепят усилията на природозащитните организации за спиране на презастрояването по Черноморието и планините.

Трима от всеки четирима българи не одобряват строежите на нови хотели, писти и съоръжения в защитената природа на високите български планини Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите. Процентът им се е увеличил сериозно в сревнение с резултата отпреди две години.

Целият текст на проучването можете да изтеглите в прикачения документ.
197.5 KB (ppt) Свали
Eurobarometer: Отношението на Европейците към биоразнообразието (2007)
Интересното в това проучване на нагласите на всички европейци към темите за опазване на биоразнообразието е, че България е на първо място по познаване на екологичната мрежа от защитени зони Натура 2000. 80% от българите са чували за Натура 2000, като цели 45 % знаят какво означава този термин.

Проучването е проведено от Европейската комисия през ноември 2007 от Галъп интернешънъл.
5.94 MB (pdf) Свали
Резултати от изследване на „Алфа Рисърч”: 80% от българите са против застрояването на защитената природа на високите български планини
София – Точно 80 на сто от българите не одобряват строежа на нови хотели, ски писти и спортни съоръжения в защитените територии на високите планини Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите. Това сочат резултатите от национално представително проучване на агенция „Алфа Рисърч” за международната природозащитна организация WWF, извършено в края на месец май.
1.39 MB (PDF) Свали
Обществени нагласи към опазването на околната среда
Международната природозащитна организация WWF представи резултатите от национално проучване за нагласите към опазването на околната среда, проведено със съдействието на Алфа Рисърч. Изследването е проведено в края на 2013 г. и началото на 2014 г. чрез 1024 преки интервюта по домовете на интервюираните лица. Проучването се провежда за четвърти път от 2006-та насам.
1.31 MB (pdf) Свали
Доклад по данни за обществените нагласи за развитието на бизнес в хармония с опазената природа - Агенция „ЕСТАТ“ 2017 г.
Доклад и данни от социологическо проучване, проведено в периода декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“. Проучването изследва нагласите на хората в районите на действие на проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за развитие на бизнес в хармония с опазената природа.
408.57 KB (pdf) Свали