Лобиране / Закон за горите

Зелени Закони
18 Март 2024
409
Едни от най-ревностно пазените тайни за шестте държавни горски предприятия, стопанисващи 70% от българските гори, са решенията на Министъра на земеделието и храните (МЗХ) и на управителните им съвети[1], касаещи мащабни разпоредителни сделки, които се отличават с висок риск за корупция и финансови злоупотреби. Такива сделки според редица медийни и граждански разследвания са продажбата на държавни имоти, възлагане ремонта на горски пътища, закупуването на горски автомобили и т.н. Благодарение на парламентарния контрол, обаче, тези решения за последната една година бяха предоставени от МЗХ след искане на народния представител Даниел Петров от ПП „Възраждане“, като техният анализ потвърждава много от обществените опасения за недобросъвестност при разпореждането с имуществото и приходите на държавните горски предприятия.

Анализът показва, че докато държавата обсъжда преобразуването на шестте горски предприятия в акционерни дружества с аргумента, че същите са в добро финансово състояние, няколко решения на управителните им съвети (УС) разкриват съвсем друга ситуация.
 
[1] Това са решения, издадени по силата на чл. 168 и чл. 170 от Закона за горите. За 2023 г. тези решения бяха изискани по реда на Закона за достъп до обществената информация, но бяха отказани с напълно незаконосъобразни мотиви от директорите на държавните предприятия.
Протокол от проверка на РДГ София
21 Юли 2022
0
Опит за задържане на камион при кражбата на 1000 м3 дърва от горски подотдел 9096-в на Община Копривщица
21 Юли 2022
0
Задържани 1000 м3 незаконно отсечени дърва в горски подотдел 9096-в на Община Копривщица
21 Юли 2022
0
Прясна марка, нанесена след извършване на незаконната сеч с цел узаконяването й
21 Юли 2022
0
Незаконни сечи в държавни и общински гори над гр. Копривщица
21 Юли 2022
0
Незаконни сечи на стотици декари гори върху земеделски земи над гр. Копривщица
21 Юли 2022
0
Сателитна снимка на ДГС Родопи и ДГС Селище 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДЛС Борово 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Ракитово 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Селище 2020 г.
20 Апр. 2022
0
ДГС Батак сателитна снимка 2020 г.
20 Апр. 2022
0
Данни за запасите на 21 насаждения в ДГС Родопи при две последователни лесоустройства
20 Апр. 2022
0
Сателитна снимка ДГС Родопи 2020 г.
20 Апр. 2022
0
Кроношпан
14 Апр. 2022
0