Публикации

СПРАВОЧНИК за Европейски платформи от екологични неправителствени организации
За природозащитниците, търсещи подкрепа на международно равнище: този сборник с информация за най-активните организации и мрежи на европейско ниво ще ти помогне да се ориентираш в сферата на дейност на отделните организации и мрежи, както и в начините, по които можеш да се присъединиш към тях или да потърсиш помощ. Прегледът обхваща групата на Зелените 10 – обединение на 10-те най-активни екологични организации, както и други мрежи и организации със силно влияние и опит в работата с европейски институции.
666.92 KB (pdf) Свали
Kак гласът ни да бъде чут в Европейския съюз - наръчник за НПО
Как Европейските институции взимат решения? Как да организираме застъпническа кампания на европейско ниво? И още много информация за европейските институции, организации и медии можете да намерите в Наръчника ето тук:

http://act4europe.horus.be/module/FileLib/ONGGuide_BU.pdf

Наръчникът е изработен от Civil Society Contact Group, с подкрепата на Фондация "Чарлс Стюарт Мот" и Дирекция "Образование и култура" на Европейската комусия и е на български език.
Наръчник за европейските механизми за подаване на жалби
В наръчника може да бъде намерена следната информация:
Защо да използваме механизмите за подаване на жалби?

Кратък преглед на европейските институции, нормативни актове, техните отговорности и механизми за въздействие:
*Европейски омбудсман;
*Комисия по петициите към Европейския парламент;
*Процедура на Европейската комисия при неспазване на европейското законодателство;
*Комитет по прилагането на Орхуската конвенция
*Европейски съд;
*Бернска конвенция;
*Европейска служба за борба с измамите - ОЛАФ).

Наръчникът е разработен от ЕС "За Земята" и мрежата "Банкуоч" за Централна и Източна Европа (CEE Bankwatch Network).

Може да го използвате от следния адрес: http://www.zazemiata.org/guide/index.php
Как работи Европейският съюз?
Пътеводител за европейските институции, изработен и издаден от Дирекция "Публикации" към Европейския съюз. На български език.
2.98 MB (pdf) Свали
Информационен бюлетин на Коалицията 'За да остане природа' за месец юни
Общ обзор на случилото се през месец юни - организирани събития от Коалицията "За да остане природа", мероприятия на наши членове, преглед на обстановката в България.
418.42 KB (pdf) Свали
Бюлетин на Коалицията 'За да остане природа' за месец август
Започна новият сезон на Министерството на охолната среда и вредите (МОСВ) и Министерството на персоналното развитие и себеустройството (МРРБ)!

Вижте обзора за отминалия месец.
574.04 KB (pdf) Свали