Агролеспроект

Заповед на министъра на Земеделието и храните за отсраняване на директора на 'Агролеспроект' ЕООД
Агролеспроект
3 изтегляния
186.84 KB (pdf) Свали
Протокол от Общо събрание на колектива на “Агролеспроект”
Агролеспроект
1 изтегляния
дневен ред:

1. Подписка в подкрепа на инж. Румен Райков – Управител на Дружеството
2. Приемане на текст на Отворено писмо
3. Набелязване на мерки за предстоящи синдикални действия
На събранието присъстваше представител на КТ “Подкрепа” – г-жа А. Начева.
93.46 KB (pdf) Свали
Отворено писмо относно освобождаването на инж. Румен Райков от длъжността Управител на “Агролеспроект”
Агролеспроект
2 изтегляния
Настоящото писмо е от колектива на “Агролеспроект” ЕООД, прието на общо събрание, проведено на 31 май 2010 г. в подкрепа на инж. Румен Райков, досегашен управител на фирмата.
105.35 KB (pdf) Свали
Отговор на министъра на Земеделието и храните до колектива на 'Агролеспроект' ЕООД
Агролеспроект
1 изтегляния
26.25 KB (pdf) Свали
Писмо на 'Съюз на научно-техническите дружества' до министъра на Земеделието и храните
Агролеспроект
0 изтегляния
94.23 KB (pdf) Свали
Декларация на 'Съюз на лесовъдите в България' относно освобождаването на инж. Румен Райков от длъжността Управител на “Агролеспроект” ЕООД
Агролеспроект
0 изтегляния
84.5 KB (pdf) Свали
Позиция на БУЛПРОФОР
Агролеспроект
0 изтегляния
..Ето защо, НИЕ горските предприемачи от БУЛПРОФОР настояваме:

1. Да се възстанови на предишния му пост уволнения управител на „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, инж. Румен Райков.

2. Да се преоценят текстовете касаещи „горското планиране” в проектозакона за горите.

3. Да се обсъдят и приемат предложенията на БУЛПРОФОР за преструктуриране / създаване на ведомствена структура „Национална информационна база данни и отчет на горските територии”.
242.03 KB (pdf) Свали
Подписка в подкрепа оставането на инж. Румен Райков като управител на 'АГРОЛЕСПРОЕКТ' ЕООД
Агролеспроект
3 изтегляния
146.13 KB (pdf) Свали