Шистов газ

ДОКЛАД ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ И ШИСТОВ НЕФТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
Шистов газ
1392 изтегляния
Докладът изследва възможното въздействие на хидравличния удар върху околната среда и човешкото здраве. Количествените данни и качествените въздействия са извлечени от американския опит в областта, тъй като добивът на шистов газ в Европа е все още в началото си, докато в САЩ имат 40-годишен опит и вече 50000 пробити кладенци. Емисиите на парникови газове са също оценени, на базата на обстоен преглед на съществуващата литература и на собствени изчисления. Европейското законодателство е разгледано по отношение на дейностите с хидравличен удар и са дадени препоръки за бъдеща работа. Потенциалните газови находища и евентуален достъп до шистов газ са разгледани спрямо настоящото конвенционално снабдяване с газ и вероятното му бъдещо развитие.

Коалиция "За да остане природа в България" изказва своята благодарност и признателност към екипа доброволци, превели доклада на български език: Борис Стефанов, Цветан Иванов, Илияна Матова, Елена Хаджипопова, Деян Вълчев, Лидия Маламова, Стилиян Чиширов, Леда Петрова, Вера Петканчин, Надежда Николова и Габриела Петрова
1.62 MB (pdf) Свали
Доклад 'Химикали, използвани при хидравличното разбиване' - Камара на представителите на САЩ, април 2011 г.
Шистов газ
962 изтегляния
Докладът е доброволно преведен от Виктор Миков. Благодарности!!!
333.93 KB (pdf) Свали
Бланки за събиране на подписка против шистовия газ
Шистов газ
6458 изтегляния
Всеки, който желае, може да изтегли прикачената бланка и спазвайки всички инструкции в прикачените файлове, да събира подписи в подкрепа на каузата - промени в Закона за подземните богатства, гарантиращи законова забрана за технологията хидравлично разбиване при проучване и добив на шистов газ. Подписката е и за законова забрана за нагнетяване на въглероден диоксид под земята!

Решението на НС за забрана на проучването и добива на шистов газ в България, взето на 18.01, НЕ прекратява събирането на подписката! Подписката ще подкрепи предложенията за законова забрана, които са необходими след взетото от Парламента решение.

Моля, не номерирайте редовете с подписи в листата с бланките, номерата ще бъдат попълнени допълнително накрая след събирането на всички подписи!
625.05 KB (rar) Свали
Решение на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ - Държавен вестник
Шистов газ
1163 изтегляния
Решението вече е факт и в Държавен вестник. Оттук насетне предстои най-тежката част от нашата борба - осъвременяването на Закона за подземните богатства (ЗПБ) и всички други закони, които касаят добива по тази технология, за да може терминът хидравлично разбиване и забраната на технологията да бъдат регламентирани и в законите, не само в решение на Парламента. Именно затова продължава и събирането на подписката, която настоява за промени в ЗПБ. Следете на нашия сайт къде може да се подпишете, ако все още не сте го направили, или изтеглете бланка, за да събирате подписи от своите приятели, колеги, съседи. Вашата помощ е безценна!
54.44 KB (pdf) Свали
ДЕКЛАРАЦИЯ относно шистовият газ, нефтът от битуминозни шисти, газът от въглищни пластове (CBM) и хидравличното разбиване (фракинг)
Шистов газ
1166 изтегляния
Корпоративният натиск за разширяване на периметъра на концесиите за неконвенционален газ се засилва не само у нас, но и в световен мащаб.
В тази връзка Гражданската инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване се присъедини към още 38 природозащитни и здравни неправителствени организации от Европа, САЩ и ЮАР в подкрепа на международна декларация, призоваваща за незабавно прекратяване на всички текущи дейности по проучване и добив на шистов газ, нефт от битуминозни шисти и газ от въглищни пластове.
935.41 KB (pdf) Свали