Паничище / Обществото

Анализи и становища на екологични организации, документи на БАН и Биологическия факултет на СУ за птичките и тревичките в района;
Разследвания на медиите и други подобни.
Уведомление до Общината за акцията на 18.10.07
Изтеглете, попълнете с имена и контакти, разпчетайте и отнесете в деловодство на Общината, 48 часа преди събитието, в неотложни случай - 24 часа преди това. Важно е да запазите входящия номер, с което доказвате, че сте го внесли своеременно. Режимът е уведомителен, не разрешителен. Ако имате въпроси или проблеми, ни потърсете на телефон 0895 461 590 - Цвета Христова.
101 KB (doc) Свали
Background information for construction in Rila National Park
A lift and a road are being constructed in Bulgarian Rila Mountains not far from the Seven Rila Lakes. It is also part of the EU’s Natura 2000 network of specially protected areas together with the buffer zone around it. Rila National Park is one of the nine European protected areas certified by the management quality certification system for protected areas PAN Parks and one of the three national parks in Bulgaria, IUCN category II. The Pan Parks certificate was welcomed by Bulgarian NGOs.
41 KB (doc) Свали
ПОДПИСКА ЗА РИЛА - бланка
Всеки може да събере подписи от своите близки, познати, съученици, колеги ...

За да защитим Рила!

Попълнените бланки изпращайте на адрес:
Изпращайте попълнени бланки на адрес: София 1233, кв. Банишора, бл. 54, вх. Д, ап. 86, за Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, кампания „За да остане природа в България!”
49 KB (doc) Свали
Становище на коалицията 'За да остане природа в България' отн. незаконното строителство на лифт Пионерска - Рилски езера
51.5 KB (doc) Свали
Отворено писмо на Франция - Рила до президента на Франция
В отвореното си писмо колегите от сформираната за защита на Рила организация Франция Рила призовава френския президент, г-н Никола Саркози: "Господин Президент, обръщаме се към Вас с молба да вложите силата и политическата воля на Франция в спасяването на Национален парк “Рила”. За целта е необходимо само едно – да бъде приложен законът." и продължават : "Вече се свързахме с посолството на Република България в Париж и още днес ще сезираме Европейския Парламент. Разбира се, ще осведомим за случая медиите, природозащитните сдружения, федерациите по зимни спортове и т.н."

Предвид многобройните нарушения на европейското право, Франция - Рила настояват финансирането от европейските фондове за околна среда да бъде прекратено дотогава, докато българското правителство не изпълни задълженията си по отношение на опазването на същата тази околната среда. НП “Рила” е най-спешният, но за жалост далеч не единствен случай.
45 KB (doc) Свали
Отворено писмо от планинските водачи и туристи, Варненски регион, до БТС
Писмото е изпратено чрез в. Ехо до БТС и призовава всички туристи да се обединят за защита на Рила.
59.5 KB (doc) Свали
Отворено писмо на планинските водачи и туристи от Варна до БТС за Рила
В отворено писмо от 20 май 2008 г. планиниските водачи и туристи от Варна призовават БТС да заеме ясна позиция в защита на Рила по повод незаконното строителство на Паничище-Езерата-Кабул.
68 KB (doc) Свали
За ски индустрията в България - цялостен икономически анализ на 'Паничище-Езерата-Кабул'
Представяме на вашето внимание резюме на цялостно икономическо изследване на ски курорта "Паничище-Езерата-Кабул".

Настоящият икономическият анализ има за цел да представи основните ползи и разходи от ски
курорта Кабул-Езерата-Паничище (КЕП) от социално-икономическа и общонационална гледна
точка. В рамките на изследването, освен стандартен бизнес анализ, е направен опит за
остойностяване на екологични щети, свързани с развитието на курорта в парични единици.
434.68 KB (pdf) Свали