Паничище / Обществото

Анализи и становища на екологични организации, документи на БАН и Биологическия факултет на СУ за птичките и тревичките в района;
Разследвания на медиите и други подобни.