Проект 'Black sea Gardens'

Документите, свързани с плановете за строителство на този проект то различни инвеститори през годините, включително касаещи издаването на Сертификат "Клас А" по силата на Закона за насърчаване на инвестициите на Мадара Юръп АД.
Отказ на МИЕ да даде на МАдара Юръп статут на инвеститор клас А
Мадара Юръп кандидатства пред Министерството на икономиката и енергетиката за инвеститор клас А.
През 2013 година Министерство на икономиката отказва статут на приоритетен инвеститор, тъй като проектът няма одобрена оценка за въздействие на околната среда и не отговаря на основните изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите – да създава преки работни места. Министерството отбелязва, че работните места ще бъдат разкрити от бъдещите туроператори и наематели на ресторанти и заведения, които не поемат ангажимент по споразумението между компанията и държавата. Друг аргумент за отказ е липсата на осигурени инвестиции и намерението на офшорната компания сертификата да се използва за привличането им. Същевременно преди проекта да е минал през оценка на въздействието върху околната среда не може да се определи какви ще бъдат параметрите му и съответно да се гарантира размера на инвестицията – друго задължително изискване по Закона за насърчаване на инвестициите.
6.06 MB (pdf) Свали