Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
Уведомление до РИОСВ за обявяване на защитена местност
Уведомление до РИОСВ-Благоевград за предложението за обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", разработено от група НПО с основен автор СДП Балкани и одобрено от МОСВ през 2001г.
920.78 KB (pdf) Свали
Предложение за обявяване на защитена местност Кресненски пролом
Документация за обявяване на защитена местност "Кресненско пролом" от октомври 2001 г, разработена от НПО с основен автор СДП Балкани и предложена на МОСВ.
3.3 MB (pdf) Свали
Тълкуване на МОСВ относно опазване на Кресненски пролом и спазване на препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция
Писмо с изх. № 26-00-749/31.03.2004г. от зам-министър Фатме Илияз, МОСВ, в отговор на изложение от ИУЦЕ и СДП Балкани за опазването на Кресненския пролом и спазването на препоръка 98 (2002) на Постоянния комитет на Бернската конвенция за Кресненския пролом с тълкуване, според което обявяването на защитена територие в Кресненското дефиле не е необходимо да се обвързва с процедурите около автомагистрала "Струма". Прехвърля се отговорността по други типове инвестиционни предложение в Кресненското дефиле на РИОСВ-Благоевград и МОСВ отказва предварително да забрани дейности, които бъдещата заповед за обявяване ще включи в режимите на защитената местност. Съобщава се за предстоящи промени в Закона за защитените територии, поради които се забавя и обявяването на защитената територия и се обещава допълнително насрочване на среща по въпросите на писмото.
1.8 MB (pdf) Свали
Писмо до МОСВ от СДП Балкани във връзна с обявяването на ЗМ Кресненски пролом
Искане от СДП Балкани, подписано от Андрей Ковачев, до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров с вх. № 26-00-2590/04.11.2005г за подписване на заповедта за защитена местност "Кресненски пролом", заедно с предвижданите ограничителни режими в нея за заблана за строителство. Предупреждава се за предстоящи сигнали към Бернската конвенция и Европейската комисия, поради протакане на въпроса от МОСВ.
927.92 KB (pdf) Свали
Действащо решение по ОВОС от 2008 г.
Решение по оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на магистрала Струма, с което се одобрява изграждането на тунел през Кресненския пролом. Това решение очертвава единствения към момента одобрен проект за магистралата.
6.01 MB (pdf) Свали
Сигнал на НПО до Бернската конвенция относно изграждане на магистрала Струма (2015)
Нов сигнал сериозни нарушения в прилагането на препоръка 98 (2002) при планирането на проект за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле. Сигналът е описанието са изготвени от СДП Балакани, ЕС За земята, БДЗП, Институт за зелена политика, ИУЦЕ, Асоциация Екофорум и Bankwatch Network/Friends of the Earth International във връзка с новия отказ на българското правителство да изгради тунел през Кресненското дефиле. Искане за отваряне на нова мониторингова процедура по случая (предишното досие в Бернската конвенция е затворено след постигане на съгласие за изграждане на тунел - през 2008 г.).

Изпратен до 35 комитет на Бернската конвенция, септември 2015.

368.74 KB (pdf) Свали
Препоръка 98 (2002) на постоянния комитет на Бернската конвенция относно проект за изграждане на автомагистрала Струма Лот 3
Препоръката превижда да се предприемат всички административни и законодателни мерки с цел опазванетона местообитанията, дивата флора и фауна, особено на тези със значимо консерационно значение. Препоръчва се също решението за изграждането на магистралата да се направи на основата на задълбочен ОВОС и да се осмисли възможността да се изоставят възможностите за разширяването на съществуващия път, тъй като това ще доведе до сериозно увреждане на дефилето.

265.19 KB (pdf) Свали
Кампания за спасяване на Кресненското дефиле
Подробно описание на кампанията за спасяване на Кресненското дефиле, PDF, 30 стр.
Изготвил: Андрей Ковачев
Последна актуализация февруари 2016
728.74 KB (pdf) Свали
Доклад на НПО до Секретариата на Бернската конвенция относно изграждане на магистрала Струма от октомври 2008 г.
Актуализация на НПО за напредъка на прилагането на ПРЕПОРЪКА No. 98 (2002), свързана с проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България), ноември 2007 г. Препоръчва се делото да остане отворено, за да следи за изпълнението на проекта.
(на английски език)
21.45 KB (pdf) Свали
Доклад на Секратариата на Бернската конвенция от септември 2006 г.
"Документът, изготвен от Дирекцията по култура и културно и природно наследство разглежда развитието на случая до този момент, октомври 2006 г. Препоръчва се на правителството да гарантира, че решението за определяне на маршрута на магистралата е взето въз основа на задълбочена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), допълнена от научни данни за да се обоснове избора на алтернативата, препоръчана в доклада на експертите; да разгледа възможността за отказ от разширяване на съществуващия път, тъй като това би значително доволо да повреда на това уникално местообитание."
(на английски език)
50.04 KB (pdf) Свали
Доклад на Постоянния комитет към Бернската конвенця за посещението на терен от септември 2002 г.
Доклад за посещението на терен, което включва всеки значими места, предоставени обяснения: Описват се резултатите от разговорите с представител на фирма SPEA за техническите аспекти на строителството и с лицето, което отговаря на проучването за въздействието върху околната среда. Представени са резултатите от разговори с Представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта,представителите на НПО за историческите и екологичните интереси на културното наследство, проведена е Консултация с местните жители. Проверка на алтернативите пътища.
(на английски език)
135.29 KB (pdf) Свали
Доклад на български НПО до секретариата на Бернската конвенция от септември 2005 г
Актуализацията е по повод поредното заседание на Бюрото на Бернска конвенция (19 септември) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България). В доклада НПО-тата настояват да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и за съставянето на план за действие за опазване на дефилето.
(на английски език)
99.12 KB (pdf) Свали
Доклад на НПО от октомври 2005 г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Актуализация на НПО за заседание на Бюрото на Бернска конвенция на 19 септември относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на магистрала "Струма". Препоръчва се да се разгледа случая на следващата, 25-та среща на постоянния комитет и да се състави план за действие за опазване на дефилето, да се прегледа работата на правителството във връзка с изпълнение на задължениета по Препоръка 98 (2002) автомагистрала през Кресненското дефиле (България).
99.12 KB (pdf) Свали
Писмо на български НПО до европейските зелени и ЕС институции (включително DG Environment)от септември 2001 г.
Обръща се внимание на нарушаването на Европейското природозащитно право с искане да се обвърже финансирането на магистралата със спазването на екологичното право на ЕС.
5.94 MB (pdf) Свали
Писмо на НПО до Министъра на околната среда и водите и до Комисаря по околна среда на ЕК от януари 2002 г.
С писмото се настоява за спиране на ОВОС-а на магистала "Струма" до обявяването на защитена местност "Кресненско дефиле".
1.46 MB (pdf) Свали
Становище РИОСВ Благоевград относно предложение на СДП Балкани за обявяване на защитена местност Кресненско дефиле
РИОСВ Благоевград констатитра, че обявяването на ЗМ "Кресненско дефиле" е прибързано. Връща се за доуточняване и допълване
1.71 MB (pdf) Свали
Предложение до Министъра на околната среда и водите за започване на процедура по обявяване на ЗМ 'Кресненско дефиле' от 2001 г.
Мотивът за внасяне на предложението за защитена местност е липсата на защитен режим за по-голямата част на тази територия.
1.36 MB (pdf) Свали
Становища на МРРБ относно обявяването на ЗМ 'Кресненско дефиле'
МРРБ предлагат при обявяването на бъдещата зона да бъдат изключени реката, ж.п линията и пътя, за да се даде възможност за реконструкция, отговаряща на трафика.
4.77 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от октомври 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Актуализация на НПО за 24-тото заседание на Бернска конвенция (29-ти ноември-3 декември 2004 г.) относно напредъка на изпълнението на Препоръка № 98 (2002) по проекта за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле (България).
4.21 MB (pdf) Свали