Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
05 Март 2016
26
В писмото се съобщава, че Постоянния комитет на БК се информира периодично по проекта за строеж на автомагистрала Струма и че процедурата по обявяване на защитената територия в Кресненското дефиле и тези свързани със строежа на автомагистрала Струма могат да се движат независимо една от друга във времето.
05 Март 2016
30
Една част от промените в трасето са в резултат от изпълнение на условия и мерки в решението по ОВОС,В идейния проект на АМ „Струма”, Лот 3 е оптимизирано трасето на автомагистралата за спазване на нормите за проектиране на пътища и тунели, като са съобразени и следните изисквания в решението по ОВОС.
05 Март 2016
30
Писмото е относно разработването на допълнителни варианти за преминаването на АМ "Струма" през Кресненското дефиле. Прикачено е и становице на МОСВВ Становището на МОСВ се казва, че няма нормативни пречки за разработването на допълнителни варианти, а решението по ОВОС изрично изисква успоредно с "тунелния вариант" да бъдат търсени икономически и екологично оптимални варианти.
05 Март 2016
29
В писмото до ЕК се призовават българските власти да се придържат към одобрените вече решения за изграждането на магистралата.
05 Март 2016
30
С него НПО настояват 1.Постянният комитет към Бернската конвенция да отвори фаил 2.да се намери природосъобразна алтернатива на магистралата 3. за цялостен ОВОС 4. за включване на Кресненското дефиле сред приоритетните места в НАТУРА 2000.
05 Март 2016
28
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията 1-3 декември 2003 г.
05 Март 2016
29
Договорът е спечелен от италианската фирма SPEA Ingegneria Europea. Споменява се, че договорът е подписан от българска страна и е одобрен от ЕК в Брюксел. В писмото се отказват налични финансови документи защото се засягат интересите на италианската фирма SPEA.
05 Март 2016
28
Докладът съдържа актуализация по файла от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
05 Март 2016
30
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
05 Март 2016
27
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията през април 2004 г. Препоръчва да се отвори файл във връзка с неспазването на препоръката, като по този начин се даде ясен сигнал на българското правителство.