Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
Отговор на министъра на околната среда относно обявването на нова ЗМ Кресненско дефиле от март 2001 г.
Писмото дава отговор за целесъобразността за създаване на защитена местност Кресненско дефиле
2.11 MB (pdf) Свали
Писмо на Главно управление пътища към МРРБ до консултантска фирма SPEA Ingeneria Europe от юли 2000 г.
В писмото се настоява да се проучат детайлно възможните технически решения в участъка и да не се допуска преминаването през защитени обекти и територии
1.76 MB (pdf) Свали
Отговор от Европейската комисия до ЕС За Земята във връзка със строежа на АМ Струма
Началникът на кабинета на заместник-председателя на Европейската комисия г-жа Лойола де Паласио съобщава, че ако България кандидатства за средства от европейските фондове за изграждането на магистралата, ще трябва изграждането й да е съобразено с екологичното законодателствао на ЕС дори и преди присъединяването на страната към съюза
1.23 MB (pdf) Свали
Писмо от НПО до европейски комисар по въпросите, свързани с разширяването на ЕС
Обръща се внимание, че страната ни не е предприела никакви декствия за затваряне на файла на Бернската конвенция
4.27 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от март 2004г. до Бернската конвенция относно напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията през април 2004 г. Препоръчва да се отвори файл във връзка с неспазването на препоръката, като по този начин се даде ясен сигнал на българското правителство.
4.35 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от август 2005г. до Бернската конвенция по отворено досие, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
4.02 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО от септември 2005г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка на Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация по файла от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди 25-тата срещата на конвенцията през ноември-декември 2005 г.
2.67 MB (pdf) Свали
Писмо на Главно управление пътища към МРРБ до НПО с информация за фирмата, спечелила международен търг за изпълненние на Проект Е-79, София-Кулата:
Договорът е спечелен от италианската фирма SPEA Ingegneria Europea. Споменява се, че договорът е подписан от българска страна и е одобрен от ЕК в Брюксел. В писмото се отказват налични финансови документи защото се засягат интересите на италианската фирма SPEA.
1.78 MB (pdf) Свали
Становище на Андрей Ковачев и Александър Коджабашев за изграждане на магистала в района на Кресненско дефиле
Изреждат се причините, поради които този проект е в противоречие с Българското природозащитно законодателство.
1.93 MB (pdf) Свали
Искане до Главно управление пътища (МРРБ) за предоставяне на информация за започналото изготвяне на проекти за АМ 'Стума'
Пита се на какъв етап е проектирането на магисталата и дали има идейни проекти за алтернативен вариант на отсечката Симитли-Кресна.
1.72 MB (pdf) Свали
Искане на НПО до Иван Костов с искане за разработване на алтернативен вариант за частта на АМ Струм
В писмото се изтъква международното природозащитно значение на територията
1.19 MB (pdf) Свали
Отговор на МОСВ до НПО относно предпроектни проучвания и прокетиране на Е-79, София - Кулата
Уведомява, че след като е предоставена информацията от ГУП, НПО-тата ще бъдат уведомени относно тези проучвания.
Доклад на НПО от септември 2004г. до Бернската конвенция по файл, свързано с напредъка по Препоръка № 98 (2002)
Докладът съдържа актуализация от НПО относно прогреса на изпълнението на Препоръка номер 98 (2002) за проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България) преди срещата на конвенцията 1-3 декември 2003 г.
7.59 MB (pdf) Свали
Доклад на НПО до Бернската конвенция след посещение на място на представители на конвенцията през май 30-юни 1
С него НПО настояват 1.Постянният комитет към Бернската конвенция да отвори фаил 2.да се намери природосъобразна алтернатива на магистралата 3. за цялостен ОВОС 4. за включване на Кресненското дефиле сред приоритетните места в НАТУРА 2000.
Становище на ГИЗП от март 2002 г. до МОСВ относно строителството на АМ Струма до Министъра на оконата среда и водите
Становището е относно прилепите, които са включени като приоритетни за опазване в Бернската конвенция
1.3 MB (pdf) Свали
Писмо на комисаря на ЕК по околната среда, Margot Wallstrom до Андрей Ковачер, СДП Балкани от ноември 2001 г.
В писмото се съобщава, че въпросното писмо ще се прехвърли на РД Околна среда и РД Разширение.
2.2 MB (pdf) Свали
Писмо на НПО до ЕК от ноември 2014 г.
В писмото до ЕК се призовават българските власти да се придържат към одобрените вече решения за изграждането на магистралата.
164.19 KB (pdf) Свали
Решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение 'Строителство на АМ Струма'
В решението се предвижда изграждането на лилав (тунелен) вариант в участъка на кресненското дефиле.
6.01 MB (pdf) Свали