Опазване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
04 Дек. 2015
3
Искане от СДП Балкани, подписано от Андрей Ковачев, до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров с вх. № 26-00-2590/04.11.2005г за подписване на заповедта за защитена местност "Кресненски пролом", заедно с предвижданите ограничителни режими в нея за заблана за строителство. Предупреждава се за предстоящи сигнали към Бернската конвенция и Европейската комисия, поради протакане на въпроса от МОСВ.
04 Дек. 2015
5
Писмо с изх. № 26-00-749/31.03.2004г. от зам-министър Фатме Илияз, МОСВ, в отговор на изложение от ИУЦЕ и СДП Балкани за опазването на Кресненския пролом и спазването на препоръка 98 (2002) на Постоянния комитет на Бернската конвенция за Кресненския пролом с тълкуване, според което обявяването на защитена територие в Кресненското дефиле не е необходимо да се обвързва с процедурите около автомагистрала "Струма". Прехвърля се отговорността по други типове инвестиционни предложение в Кресненското дефиле на РИОСВ-Благоевград и МОСВ отказва предварително да забрани дейности, които бъдещата заповед за обявяване ще включи в режимите на защитената местност. Съобщава се за предстоящи промени в Закона за защитените територии, поради които се забавя и обявяването на защитената територия и се обещава допълнително насрочване на среща по въпросите на писмото.