Кресна - становища и сигнали

Уведомление до РИОСВ за обявяване на защитена местност
Уведомление до РИОСВ-Благоевград за предложението за обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", разработено от група НПО с основен автор СДП Балкани и одобрено от МОСВ през 2001г.
920.78 KB (pdf) Свали
Предложение за обявяване на защитена местност Кресненски пролом
Документация за обявяване на защитена местност "Кресненско пролом" от октомври 2001 г, разработена от НПО с основен автор СДП Балкани и предложена на МОСВ.
3.3 MB (pdf) Свали
Тълкуване на МОСВ относно опазване на Кресненски пролом и спазване на препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция
Писмо с изх. № 26-00-749/31.03.2004г. от зам-министър Фатме Илияз, МОСВ, в отговор на изложение от ИУЦЕ и СДП Балкани за опазването на Кресненския пролом и спазването на препоръка 98 (2002) на Постоянния комитет на Бернската конвенция за Кресненския пролом с тълкуване, според което обявяването на защитена територие в Кресненското дефиле не е необходимо да се обвързва с процедурите около автомагистрала "Струма". Прехвърля се отговорността по други типове инвестиционни предложение в Кресненското дефиле на РИОСВ-Благоевград и МОСВ отказва предварително да забрани дейности, които бъдещата заповед за обявяване ще включи в режимите на защитената местност. Съобщава се за предстоящи промени в Закона за защитените територии, поради които се забавя и обявяването на защитената територия и се обещава допълнително насрочване на среща по въпросите на писмото.
1.8 MB (pdf) Свали
Писмо до МОСВ от СДП Балкани във връзна с обявяването на ЗМ Кресненски пролом
Искане от СДП Балкани, подписано от Андрей Ковачев, до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров с вх. № 26-00-2590/04.11.2005г за подписване на заповедта за защитена местност "Кресненски пролом", заедно с предвижданите ограничителни режими в нея за заблана за строителство. Предупреждава се за предстоящи сигнали към Бернската конвенция и Европейската комисия, поради протакане на въпроса от МОСВ.
927.92 KB (pdf) Свали
Сигнал на НПО до Бернската конвенция относно изграждане на магистрала Струма (2015)
Нов сигнал сериозни нарушения в прилагането на препоръка 98 (2002) при планирането на проект за изграждане на автомагистрала през Кресненското дефиле. Сигналът е описанието са изготвени от СДП Балакани, ЕС За земята, БДЗП, Институт за зелена политика, ИУЦЕ, Асоциация Екофорум и Bankwatch Network/Friends of the Earth International във връзка с новия отказ на българското правителство да изгради тунел през Кресненското дефиле. Искане за отваряне на нова мониторингова процедура по случая (предишното досие в Бернската конвенция е затворено след постигане на съгласие за изграждане на тунел - през 2008 г.).

Изпратен до 35 комитет на Бернската конвенция, септември 2015.

368.74 KB (pdf) Свали
Препоръка 98 (2002) на постоянния комитет на Бернската конвенция относно проект за изграждане на автомагистрала Струма Лот 3
Препоръката превижда да се предприемат всички административни и законодателни мерки с цел опазванетона местообитанията, дивата флора и фауна, особено на тези със значимо консерационно значение. Препоръчва се също решението за изграждането на магистралата да се направи на основата на задълбочен ОВОС и да се осмисли възможността да се изоставят възможностите за разширяването на съществуващия път, тъй като това ще доведе до сериозно увреждане на дефилето.

265.19 KB (pdf) Свали
Доклад на НПО до Секретариата на Бернската конвенция относно изграждане на магистрала Струма от октомври 2008 г.
Актуализация на НПО за напредъка на прилагането на ПРЕПОРЪКА No. 98 (2002), свързана с проекта за изграждане на магистрала през Кресненското дефиле (България), ноември 2007 г. Препоръчва се делото да остане отворено, за да следи за изпълнението на проекта.
(на английски език)
21.45 KB (pdf) Свали
Писмо на български НПО до европейските зелени и ЕС институции (включително DG Environment)от септември 2001 г.
Обръща се внимание на нарушаването на Европейското природозащитно право с искане да се обвърже финансирането на магистралата със спазването на екологичното право на ЕС.
5.94 MB (pdf) Свали
Писмо на НПО до Министъра на околната среда и водите и до Комисаря по околна среда на ЕК от януари 2002 г.
С писмото се настоява за спиране на ОВОС-а на магистала "Струма" до обявяването на защитена местност "Кресненско дефиле".
1.46 MB (pdf) Свали
Становище РИОСВ Благоевград относно предложение на СДП Балкани за обявяване на защитена местност Кресненско дефиле
РИОСВ Благоевград констатитра, че обявяването на ЗМ "Кресненско дефиле" е прибързано. Връща се за доуточняване и допълване
1.71 MB (pdf) Свали
Предложение до Министъра на околната среда и водите за започване на процедура по обявяване на ЗМ 'Кресненско дефиле' от 2001 г.
Мотивът за внасяне на предложението за защитена местност е липсата на защитен режим за по-голямата част на тази територия.
1.36 MB (pdf) Свали
Становища на МРРБ относно обявяването на ЗМ 'Кресненско дефиле'
МРРБ предлагат при обявяването на бъдещата зона да бъдат изключени реката, ж.п линията и пътя, за да се даде възможност за реконструкция, отговаряща на трафика.
4.77 MB (pdf) Свали
Отговор на министъра на околната среда относно обявването на нова ЗМ Кресненско дефиле от март 2001 г.
Писмото дава отговор за целесъобразността за създаване на защитена местност Кресненско дефиле
2.11 MB (pdf) Свали
Писмо на Главно управление пътища към МРРБ до консултантска фирма SPEA Ingeneria Europe от юли 2000 г.
В писмото се настоява да се проучат детайлно възможните технически решения в участъка и да не се допуска преминаването през защитени обекти и територии
1.76 MB (pdf) Свали
Отговор от Европейската комисия до ЕС За Земята във връзка със строежа на АМ Струма
Началникът на кабинета на заместник-председателя на Европейската комисия г-жа Лойола де Паласио съобщава, че ако България кандидатства за средства от европейските фондове за изграждането на магистралата, ще трябва изграждането й да е съобразено с екологичното законодателствао на ЕС дори и преди присъединяването на страната към съюза
1.23 MB (pdf) Свали
Писмо от НПО до европейски комисар по въпросите, свързани с разширяването на ЕС
Обръща се внимание, че страната ни не е предприела никакви декствия за затваряне на файла на Бернската конвенция
4.27 MB (pdf) Свали
Становище на Андрей Ковачев и Александър Коджабашев за изграждане на магистала в района на Кресненско дефиле
Изреждат се причините, поради които този проект е в противоречие с Българското природозащитно законодателство.
1.93 MB (pdf) Свали
Искане до Главно управление пътища (МРРБ) за предоставяне на информация за започналото изготвяне на проекти за АМ 'Стума'
Пита се на какъв етап е проектирането на магисталата и дали има идейни проекти за алтернативен вариант на отсечката Симитли-Кресна.
1.72 MB (pdf) Свали
Искане на НПО до Иван Костов с искане за разработване на алтернативен вариант за частта на АМ Струм
В писмото се изтъква международното природозащитно значение на територията
1.19 MB (pdf) Свали