http://forthenature.org/news/878 За срока и журито: [url">http://forthenature.org/news/910 " /> Снимките, които ни изпращате за конкурса 'Крайезерни Безумия'

Снимките, които ни изпращате за конкурса 'Крайезерни Безумия'

Удължихме крайния срок на конкурса "Крайезерни Безумия" до 20-ти септември 2009.

Благодарим на всички, които вече изпратиха снимки.
Очакваме ви на адрес pictures@forthenature.org

За конкурса: [url">http://forthenature.org/news/878
За срока и журито: [url">http://forthenature.org/news/910