Откриване на изложбата за Рила пред народния театър Иван Вазов в София

Снимки: Николай Николов